...För ett professionellt resultat

Enhetskonvertering
WideQuick innehåller en funktion som gör det möjligt för operatören att när som helst byta mellan olika enhetssystem. Projekt kan inledningsvis byggas upp med SI-systemet och US-enheter och därefter är det enkelt att lägga till flera enhetssystem.
språkstöd
WideQuick Designer innehåller ett verktyg för att extrahera text som finns i ett projekt och samla den i översättningsfiler. Det finns även en inbyggd funktionalitet för att direkt hantera översättningar till de språk som önskas.
HTML-objekt
WideQuick innehåller en HTML-läsare med stöd för HTML-dokument och kommunikation med webbservrar. Det finns även stöd för andra webbrelaterade tecknologier till exempel att köra JavaScript från en webbsida.
Dataströmmar/TCP-lyssnare
Dataströmmarna möjliggör kommunikation över TCP/IP-protokollet. Funktionen kan användas till att skicka och ta emot data från diverse olika enheter med stöd för TCP/IP. TCP-lyssnaren kan via en s.k. enhet lyssna av t.ex. en specifik IP-adress vid utgående trafik eller specifik port vid inkommande trafik, när den hittar en specifik text kan den filtrera fram önskad data som därefter kan användas i en skriptfunktion.
Schema
Med funktionen schema är det enkelt att automatisera återkommande uppgifter och händelser. Det är möjligt att schema-lägga funktioner så att de utförs regelbundet enligt önskade tidsintervaller.
ActiveX-objekt
WideQuick innehåller en ActiveX-behållare, vilket innebär att man kan bädda in valfri ActiveX-komponent i sin presentation. Det går även att använda COM-komponenter, som dessutom kan utnyttjas av skriptmotorn.

.NET-plugin
Stödet för .NET-plugin innebär att externa dll-filer kan laddas in av WideQuick Runtime och därigenom utökas funktionaliteten i WideQuick med t.ex. egna dialoger/vyer och nya objekt som bäddas in direkt arbetsvyerna. Dll-filerna kan utvecklas i de flesta programmeringsspråk med stöd för Microsoft .NET framework.

JSON-stöd
JSON (JavaScript Object Notation) är ett kompakt, textbaserat format som primärt används för utbyte av data. Skriptobjektet JsonData är en funktion i WideQuick som gör det möjligt att enkelt anpassa data till WideQuick eller generera data från programmet. Med objektet JsonData överförs information från och till WideQuick i ett standardiserat JSON-format som kan användas av andra program.
databaskommunikation
WideQuick Runtime kan kommunicera med ODBC-datakällor. Detta ger tillgång till nästan alla databaser på marknaden. Frågor till databasen kan ställas synkront eller asynkront och resultatet kan sedan användas i skriptmotorn för att därefter t.ex. lagras i WideQuick datalager. Databaskopplingarna kan även användas när historisk data ska loggas till databaser. WideQuick Runtime delar automatiskt med sig av sina databasanslutningar till sina klienter. Detta gör att klienterna kan ställa sina SQL-frågor precis som om de hade en egen, lokal databaskonfiguration. Vilket effektivt eliminerar behovet av att sätta upp besvärliga och tidskrävande databaskonfigurationer som ska fungera över nätverket.