En komplett operatörspanel och operatörsbox

WideQuick Control Center HMI SCADA operatorpanels operatorboxes

Våra operatörspaneler kan beställas som WideQuick HMI Panel eller WideQuick SCADA Panel och som operatörsbox WideQuick HMI Box eller WideQuick SCADA Box.


Öppet system med stora möjligheter
För att skapa en av marknadens mest kompletta och flex-ibla operatörsenheter ingår som standard alltid WideQuick Runtime Extended 2048, WideQuick Control Center och en SQL-databas. 
WideQuick Designer
WideQuick Designer används för att bygga upp önskat HMI/SCADA-system. Designverktyget är intuitivt och enkelt att använda. Utvecklingstiden förkortas genom smarta funktioner och användargränssnittet byggs upp av standardobjekt och objekt från objektsbiblioteket, som snabbt kan anpassas till det aktuella projektet.

WideQuick Runtime
WideQuick Runtime kör projektet som tagits fram med WideQuick Designer. WideQuick Runtime är förinstallerat på operatörsenheterna och presenterar användargränssnittet med tillhörande dynamik samt aktiverar kommunikationen med I/O moduler och OPC-servrar, loggning av mätvärden, larmövervakningen med mera

Databas
WideQuick operatörsenheter levereras med en fri SQL-databas som kan konfigureras via WideQuick Control Center eller via en extern dator. Databasen kan till exempel användas för att lagra historisk data från WideQuick så att denna enkelt kan läsas från andra program med databasaccess.

WideQuick Control Center
För att underlätta administrationen av operatörsenheterna innehåller alla ett verktyg för att enkelt konfigurera nätverksanslutningar, tid, inloggning, uppstartsläge, mottagning av nya projekt eller uppdatering av befintligt projekt med mera.

Kommunikation

Operatörsenheterna erbjuder flera olika alternativ för kommunikation mot PLC, distribuerade I/O och övrig utrustning. De inbyggda protokollen för  OPC UA, Modbus TCP/IP Master och Modbus RTU Master medföljer alltid. Dessutom kan operatörsenheterna som tillval beställas med önskad OPC-server.


WideQuick OPC Server
För att andra system enkelt ska komma åt information i operatörsenheten levereras den alltid med WideQuick OPC Server. Den är en effektiv serverprogramvara som t.ex. ger överordnade system åtkomst till valda delar av datalagret åt Windowsprogram med OPC-klienter.

Operativsystem
Det finns möjlighet att beställa operatörsenheterna för två olika operativsystem, Windows 10 IoT Enterprise alternativt Debian Linux. WideQuick är utvecklat för att kunna stödja flera olika operativsystem med en enkel överföring mellan systemen. Till exempel kan projektet utvecklas med WideQuick Designer under Windows och därefter överföras till en operatörsenhet med Debian Linux.

Hårdvara operatörsenheter
Samtliga WideQuick operatörsenheter bygger på en Panel PC eller Box PC som utvecklats av Kentima. Det finns flera modeller att välja bland med olika skärmstorlekar och processorer. Tekniska data för de olika modellerna finns beskrivna i slutet av broschyren.

Manual, dokumentation med mera

Varje operatörsenhet levereras med ett media. Det innehåller WideQuick Designer, WideQuick Runtime, WideQuick OPC Server, manual för  WideQuick, manual för WideQuick Control Center, teknisk dokumentation (datablad) på våra industridatorer samt produktinformation.