Snabb och effektiv konfigurering

WideQuick Control Center Kentima Designer

WideQuick Designer är ett kraftfullt utvecklingsverktyg som ger användaren en intuitiv och flexibel miljö för konfigurering av HMI-, SCADA- eller PSIM-applikationer. Projekttiden förkortas genom ett stort antal smarta funktioner, direkt förhandsgranskning och den enkla konfigureringen av kommunikationen mot I/O och PLC.


Gemensamt konfigureringsverktyg
En stor fördel är att WideQuick Designer kan användas för utveckling och konfigurering av samtliga WideQuickprojekt oavsett om det är en HMI-, SCADA- eller PSIM-applikation och om informationen presenteras i Runtime Client, Remote Client eller i Web Client via en webbläsare. Applikationen byggs upp av objekt som snabbt konfigureras och anpassas till den aktuella applikationen.

Snabb och tydlig projektöversikt
Det är enkelt att navigera bland projektets olika filer och resurser med hjälp av projektträdet. Överst i projektträdet finns datalagret som definierar olika typer av variabler som används i projektet. Längre ner finns arbetsvyerna som definierar projektets grafiska gränssnitt. Dessutom innehåller projektträdet larm, loggenheter, scheman, skriptbibliotek, användare, privilegier med mera.

Effektiv konfigurering
Det finns ett stort antal smarta funktioner som underlättar konfigureringen av en HMI- och SCADA-applikation. I WideQuick Designer kan man enkelt utnyttja fördelarna med att använda flera skärmar och därigenom effektivisera arbetet med konfigureringen. Samtliga verktygsfönster är dockningsbara och egenskapsfönstret går också att koppla loss och placeras valfritt.
Förhandsgranskning utan kompilering
Ett WideQuickprojekt behöver inte kompileras, färdig kod skapas direkt när man har gjort ett objekt. Det innebär att man alltid kan starta förhandsgranskningen i WideQuick Designer och omgående se hur projektet kommer att se ut och fungera i operatörspanelen. Om externa enheter är anslutna kommer även kommunikationen att fungera.

Grafiska objekt med smart dynamik
WideQuick har en väl genomtänkt struktur för att skapa vektorbaserad grafik. De grundläggande grafiska objekten kan snabbt modifieras med färg, toningar i flera steg, rotation, ram och storlek för att skapa ett modernt intuitivt användargränssnitt. Genom att koppla objektens egenskaper till olika variabler i datalagret skapas dynamik i presentationen. Det går att koppla dynamik till alla egenskaper som objekten har.
WideQuick Designer operatörsenheter operator panel
Objektsbibliotek
WideQuick har stora möjligheter att skapa och hantera sammansatta objekt som därefter enkelt kan placeras i objektsbiblioteket med drag & drop-tekniken. Från objektsbiblioteket går det att dra in önskat antal instanser av objektet till en eller flera arbetsvyer. Dynamiken i de nya instanserna fungerar oberoende av varandra. Ändras symbolen i objektsbiblioteket slår det igenom i samtliga instanser. Objekt från objektsbiblioteket kan exporteras och sedan återanvändas i andra projekt.

Enkelt att ångra
Ångra/gör-om-listan ger en tydlig överblick över förändringar som skett sedan en arbetsvy öppnats. Det är lätt att ångra en eller flera operationer på samma gång. Alla förändringar i arbetsvyn kan ångras och göras om i oändligt många steg. Varje arbetsvy har sin egen Ångra/gör-om-lista.

Tabellbaserad information
Presentationen av taggar/variabler i datalagret sker i tabell-format. Det underlättar arbetet vid större projekt eftersom det är enkelt att filtrera ut relevanta taggar.

Layout och navigering
Det finns stora möjligheter att bygga upp en layout och ett navigeringssystem som passar den aktuella applikationen. Menyobjekt, flikobjekt, vyväljare och olika interaktionsobjekt används för att användaren enkelt ska kunna navigera i en WideQuickapplikation.

OPC Browser
WideQuick Designer innehåller automatisk import av variabler från OPC-servrar. Detta reducerar tiden för konfigurering av datalagret. Det är enkelt att exportera och importera kommunikationskonfigurationen till och från externa program.

Sökdialog
För att underlätta arbetet finns det en sökdialog som kan söka i arbetsvyer, skriptbibliotek, objektsbibliotek och i scheman. Sökdialogen ger en snabb överblick av hur många träffar som hittades i respektive resurs, den kan även filtreras så att enbart vissa resurser söks igenom.

Funktionsdemo medföljer
Till WideQuick medföljer ett omfattande funktionsdemo med objekt och tips på hur man kan lösa olika uppgifter. Alla objekt som finns i en funktionsdemo är skapade från standard-objekten i WideQuick Designer. En funktionsdemo innehåller både exempel på operatörsgränssnitt, enskilda funktioner och objekt. På vår hemsida finns det möjlighet för våra partner att kostnadsfritt hämta ett demoprojekt för fastighetsautomation med ett omfattande objektsbibliotek.