Nytt i Ethiris Mobile 5.152

Kentima har släppt en ny version av Ethiris Mobile för Android och iOS. Ethiris Mobile är en app som ansluts mot en eller flera Ethiris VMS för att visa live och inspelad video.


Den nya versionen innehåller stöd för tvåfaktorsautenticering (2FA), som en administratör kan kräva vid inloggning mot Ethiris VMS 15.2 eller senare.

Appen stödjer Ethiris Server 9.0 (stand alone server) eller senare, inklusive den senaste versionen 15.2.

För iOS stödjer Ethiris Mobile iOS 13.0 eller senare, inklusive iOS 17.1 som just nu är den senaste versionen.

För Android stödjer Ethiris Mobile Android 8.0 eller senare, inklusive den aktuella versionen Android 14.0.

Ethiris Mobile 5.152 finns tillgänglig på App store samt Google Play från och med nu.


Stöd för 2FA
Från och med Ethiris VMS 15.2 kan den som administrerar systemet kräva att användarna som ska logga in mot systemet använder tvåfaktorsautenticering. För Ethiris VMS innebär detta att användaren måste ange användarnamn och lösenord samt ett så kallat OTP (One Time Password).

OTP genereras via en autenticeringsapp som till exempel Microsoft Authenticator, men det finns flera olika alternativ. För information om hur man registrerar sin Ethiris Server i authenticeringsappen, se Nyhetsbroschyren för Ethiris VMS 15.2 på sidorna 4-5.
Ladda ner Nyhetsbroschyren Ethiris VMS 15.2 här >>

Vid inloggning i Ethiris Mobile, mot en Ethiris Server som har krav på 2FA, visas ett fält för OTP i inloggningsdialogen.Så, förutom användarnamn och lösenord måste även en sexsiffrig engångskod anges. Denna kod ändras var 30:e sekund och Ethiris Server accepterar plus minus två koder så det är viktigt att klockorna i de olika enheterna går rätt för att det ska fungera.

OBS! Ethiris Mobile stödjer i dagsläget endast stand-alone servrar, d v s inte Ethiris Cluster.