Ethiris NVR-1

Denna NVR passar i mindre och enklare anläggningar. Varje enhet kan ansluta upp till 32 kameror och ha upp till 18 TB intern videolagring.

I större system kan flera NVR-1 användas för att hantera ett stort antal kameror. NVR-1 kan också vara medlem i ett Ethiris Cluster för att skapa redundanta system. Ethiris NVR-1 är anpassad för att köra Ethiris Server. Krävs det ännu högre prestanda och anläggningen har över 32 kameror rekomederar vi NVR-2 och NVR-3.

Produktbild Ethiris NVR 1
Ethiris NVR-1, 12 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR 1
Ethiris NVR-1, 16 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR 1
Ethiris NVR-1, 24 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR 1
Ethiris NVR-1, 32 kanaler

Läs mer