Ethiris NVRN-2

För att kunna välja en optimal hårdvara när man inte behöver intern videolagring har vi tagit fram flera Ethiris NVRN modeller. NVRN-2 är anpassad för att köra Ethiris Server med extern videolagring mot en NAS. Den finns med i3 och i5-processorer från Intel.

Det finns inte plats för videolagringsdiskar internt i enheten. NVRN-2 har samma prestanda som NVR-2 och kan ansluta upp till 32 kameror per enhet. Vid större antal kameror i anläggningen kan flera enheter samverka och behöver man redundans kan Ethiris NVRN-2 ingå i ett Ethiris Cluster. Krävs det ännu högre prestanda och varje server ska hantera över 100 kameror rekomederar vi NVRN-3.

Produktbild Ethiris NVR N
Ethiris NVRN-2, 12 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR N
Ethiris NVRN-2, 16 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR N
Ethiris NVRN-2, 24 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR N
Ethiris NVRN-2, 32 kanaler

Läs mer