Ethiris NVRN-3

För att kunna välja en optimal hårdvara när man inte behöver intern videolagring har vi tagit fram flera Ethiris NVRN modeller. NVRN-3 är mycket effektiv och är anpassad för att köra Ethiris Server med extern videolagring mot en NAS. Den finns med kraftfulla i7 och i9-processorer från Intel.

Det finns inte plats för videolagringsdiskar internt i enheten. NVRN-3 har samma prestanda som NVR-3 och kan ansluta upp till 200 kameror per enhet. Vid större antal kameror i anläggningen kan flera enheter samverka och behöver man redundans kan Ethiris NVRN-3 ingå i ett Ethiris Cluster.

Produktbild Ethiris NVR N
Ethiris NVRN-3, 32 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR N
Ethiris NVRN-3, 48 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR N
Ethiris NVRN-3, 64 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR N
Ethiris NVRN-3, 100 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR N
Ethiris NVRN-3, 150 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR N
Ethiris NVRN-3, 200 kanaler

Läs mer