NVC-1

Ethiris NVC-1 är en renodlad klientdator med Ethiris Client förinstallerad. Den är anpassad för att köra Ethiris Client och har därför ingen disk för videolagring.

Man kan ansluta en skärm till enheten för visning av live och inspelad video.

Produktbild Ethiris NVC 1
NVC-1

Läs mer