NVC-2

Ethiris NVC-2 är också en renodlad klientdator utan videodisk och med Ethiris Client förinstallerad.

Man kan ansluta upp till tre skärmar till enheten för visning av live och inspelad video.

Produktbild Ethiris NVC 2
NVC-2

Läs mer