Security

Inom affärsområdet Security har vi tre produktområden: VMS, NVR och PSIM. Dessa är utvecklade för att skapa en total säkerhetsplattform för övervakning som uppfyller marknadens höga krav på flexibilitet, stabilitet och enkel integration med andra system.

 

VMS
Ethiris VMS är en överordnad mjukvara för videoövervakning som är effektiv, flexibel och enkel att använda. Med Ethiris finner du lösningarna för just ditt system.   
Läs mer...NVR
Ethiris NVR är ett komplett, nyckelfärdigt videoövervakningssystem. Det består av en tillförlitlig, ruggad dator där Ethiris VMS är förinstallerat. Videoövervakning har aldrig varit enklare. 
Läs mer...


PSIM
WideQuick PSIM fungerar som ett överordnat system vilket kommunicerar med ett stort antal olika system t.ex. videoövervakning, passagesystem, brandlarm, inbrottslarm och fastighetsautomation.   
Läs mer...