PSIM Software

WideQuick PSIM Software

En PSIM mjukvara möjliggör integrationen av olika säkerhetssystem och presenterar relevant information i ett gemensamt användargränssnitt.

WideQuick PSIM fungerar som ett överordnat system som kommunicerar med exempelvis videoövervakning, passagesystem, brandlarm, inbrottslarm och andra säkerhets- och fastighetsautomationssystem. Den inbyggda skalbarheten hos WideQuick gör den lämplig i såväl stora applikationer, till exempel övervakning av städer eller stora flygplatser, som i mindre installationer. Alla system som behöver samla in information från två eller flera system och presentera den i ett gemensamt användargränssnitt, har nytta av en PSIM-lösning.