Automation Solutions

Eldistribution, kraft- och värmeverk

WideQuick HMI/SCADA är en modern och kraftfull mjukvara som används för att skapa system för enkel och effektiv övervakning av eldistributionskedjan och utrustningen i kraftverk och värmeverk.

WideQuick har via OPC möjlighet att kommunicera via IEC 61850 och innehåller bland annat funktioner för larmhantering, loggning av mätvärden, kartor, rapportering, databaskommunikation och en mängd andra funktioner för att skapa en effektiv övervakning.

Designerverktygets uppbyggnad ger användaren unika möjligheter att snabbt skapa den funktionalitet och det användargränssnitt som aktuella applikationer kräver och kan sedan köras i Remote- och Webbklienter.

Vi erbjuder också ett stort urval av robusta industridatorer och operatörsenheter med olika egenskaper, avsedda för olika branscher och varierande miljöer där anläggningarnas olika behov ställer unika krav på enheterna.


MER INFORMATION OM VÅRA PRODUKTER
Försäljningen av våra produkter sker via våra partner som är systemintegratörer, OEM-kunder, konsulter eller installatörer som konfigurerar och levererar våra produkter till olika slutanvändare. Läs mer under Produkter eller ladda ner broschyrer och datablad under Download. Är du slutkund kan du kontakta oss för mer information om våra produkter eller till närliggande partner.

BLI PARTNER
Är du systemintegratör, OEM-kund, konsult eller installatör och ännu inte är partner till Kentima är du välkommen att kontakta oss eller skicka in en ansökan om att bli partner under Partner.