Automationsprodukter

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer automationsprodukter som används inom en mängd olika branscher där det ställs krav på effektiv och tillförlitlig övervakning. Samtliga produktområden utgör viktiga delar inom området industriell automation. Våra automationsprodukter används främst inom tillverkningsindustri, processindustri, fastighetsautomation och för enskilda maskiner. WideQuick HMI/SCADA är en unik och flexibel mjukvara med hög funktionalitet och stora kommunikationsmöjligheter. Vi utvecklar även robusta operatörsenheter och industridatorer med modern design, anpassade för olika driftsmiljöer.

Samtliga produkter inom affärsområdet Automation används för att skapa system som övervakar och kontrollerar en hel anläggning eller en enskild maskin. Detta görs genom att våra produkter kommunicerar med olika system för att hämta information som därefter lagras, behandlas och övervakas. Informationen ska presenteras smart för operatören som enkelt ska kunna interagera och vidta rätt åtgärd för olika situationer. Våra produkter är enkla att konfigurera för systemintegratören. Detta tillsammans med en stor flexibilitet hos produkterna gör att det finns ett stort användningsområde för alla våra produkter inom affärsområdet Automation. Vår ambition är att utveckla kostnadseffektiva produkter som enkelt kan integreras med andra produkter för att skapa ett totalt system. Produkterna ska vara konkurrenskraftiga och innehålla unik funktionalitet, dessutom ska produkterna var enkla att använda även om de utför avancerade uppgifter.
   

HMI/SCADA Software
WideQuick HMI/SCADA  är en av marknadens bästa mjukvaror för att skapa överordnade grafiska övervakningssystem. WideQuick är extremt flexibel och innehåller ett stort antal funktioner för att skapa allt från HMI-system till kraftfulla och avancerade SCADA-system. 
  
Operator Panels/Boxes
WideQuick HMI Panel och WideQuick HMI Box  är namnet på våra operatörsenheterna. Det finns ett stort antal modeller att välja bland och möjlighet att välja bland tio olika bildskärmsalternativ, från 10,1” till 21,5”, olika processorer och lagringsmedia. Den medföljande mjukvaran WideQuick Designer ger användaren möjlighet att snabbt och enkelt skapa ett övervakningssystem med ett modernt och effektivt användargränssnitt.
 
Industrial Computers
OE Industrial Computers är sex olika serier av industridatorer: OE300, OE400, OE500, OE600, OE700 och OE800. Samtliga industridatorer har en robust konstruktion och är designade för att uppnå en lång livslängd med ett minimum av underhåll.  Inom de olika serierna erbjuder vi ett stort antal Panel PC med integrerad bildskärm och touch, från 10,1” upp till 21,5”. Vi erbjuder också flera olika Box PC alternativ.