Fastighetsautomation med WideQuick BMS

Fastighetsautomation BMS SCADA Kentima

Det finns flera anledningar, för både fastighetsägare och system- integratörer, att välja ett system från Kentima för att övervaka fastighetens olika funktioner. Med WideQuick BMS får fastighetsägaren ett unikt system som är enkelt att använda, samtidigt som det ger användaren stöd och motivation att köra anläggningen energieffektivt och öka komforten för hyresgästerna.

WideQuick BMS är ett koncept som omfattar tre grundprojekt med tillhörande objektsbibliotek som innehåller smarta objekt helt inriktade mot övervakning och visualisering av fastighetens olika funktioner. För att göra det enkelt och kostnadseffektivt erbjuder vi alla systemintegratörer tre olika grundprojekt WideQuick HVAC, WideQuick BMS och WideQuick BMS SCADA.


Vi har tillsammans med specialister inom fastighetsbranschen skapat ett kraftfullt system som tillgodoser marknaden krav. Beroende på vilka krav som finns för det aktuella projektet väljer systemintegratören vilket grundprojekt som ska ligga till grund för applikationen. Därefter kan systemintegratören enkelt anpassa systemet, för att ta hänsyn till olika behov och krav från enskilda fastighetsägare.

Syftet med våra olika grundprojekt är att systemintegratörer snabbt ska komma igång med WideQuick och använda grundprojekten som bas i sina projekt. Vi vill erbjuda alla våra partner det effektivaste verktyget på marknaden för att konfigurera och genomföra ett HMI/SCADA-projekt inom Fastighetsautomation. Fastighetsägaren får ett kostnadseffektivt, driftsäkert, flexibelt och framtidssäkert system som hjälper fastighetsägaren att sänka både energiförbrukning och övriga driftskostnader.

Genom en smart uppbyggnad kan projekttiden förkortas ytterligare genom att både vyer och objekt effektivt kan utnyttja en definierad taggstruktur. Konfigurationen av systemet underlättas avsevärt genom att det är så enkelt att skapa dynamiska popup-fönster som är kopplade till objekten.

De medföljande grundprojekten kan användas som inspirationskälla och utvalda delar kan dessutom användas direkt i den aktuella applikationen. Dessa är utformade som verkliga exempel och innehåller objekt från objektsbiblioteken.

Vi har en utbildning speciellt anpassad för alla systemintegratörer som arbetar med HMI/SCADA-projekt inom Fastighetsautomation. Utbildningen är på två dagar och ger deltagarna god kunskap om hur man effektivt arbetar med WideQuick inom Fastighetsautomation, redan efter en dag har du byggt ditt första projekt.

På våra partnersidor kan alla våra partner kostnadsfritt ladda ner våra grundprojekt med tillhörande objektsbibliotek för Fastighetsautomation. WideQuick Designer är verktyget som används för design och konfigurering, kan också laddas ner kostnadsfritt för våra partner.

Glöm inte att du måste logga in på partnersidorna först. Logga in >>