WideQuick - Kraftfull, anpassningsbar mjukvara, operatörspanel och box

WideQuick anpassningsbara mjukvara Kentima

WideQuick BMS är baserad på mjukvaran WideQuick HMI/SCADA som är en komponentbaserad, skalbar och modern mjukvara för att skapa överordnade övervakningssystem. Mjukvaran består av fyra grundkomponeter WideQuick Designer, WideQuick Runtime, WideQuick Remote Client och WideQuick Web Client. WideQuick finns tillgängligt som HMI/SCADA-mjukvara, WideQuick HMI/SCADA Panel och WideQuick HMI/SCADA Box.


Välj önskad systemlösning till en eller flera fastigheter
WideQuick erbjuder stora möjligheter att bygga upp olika typer av systemlösningar, allt för att uppfylla varierande krav från fastighetsägare och därigenom vara det bästa alternativet för både enstaka fastigheter och stora fastighetsbestånd.

Ett designverktyg för all konfigurering
Systemintegratören använder WideQuick Designer för att konfigurerera samtliga ingående delar i systemet. WideQuickDesigner är intuitivt och enkelt att lära sig, därigenom förkortas utvecklingstiden för BMS-projekten. Fastighetsägaren får ett driftsäkert och kostnadseffektivt övervakningssystem som är enkelt att använda och effektiverserar fastighetens energianvändning.

Användare och behörighet
I de flesta anläggningar vill man begränsa vad olika användare kan påverka i systemet. För att utvalda delar av BMS-systemet endast ska kunna användas av behörig personal finns flera säkerhetsfunktioner integrerade i WideQuick BMS. Systemintegratören kan snabbt bygga upp en struktur som är helt anpassad efter fastighetsägarens önskemål. WideQuick BMS har ett eget inbyggt användarsystem som är baserat på privilegier och kan därmed struktureras fritt och dessutom finns det stöd för Microsoft Active Directory. Allt från klassiska hierarkiska system till skräddarsydda åtkomstmöjligheter för varje enskild användare kan skapas.

Kostnadseffektiv licensstruktur
För att tillgodose olika fastighetsägares behov finns WideQuick Runtime tillgängligt i olika licensnivåer med varierande grad av funktionalitet. Licensnivåerna Extended, Advanced och Premium kan dessutom beställas för att passa olika projektstorlekar. En annan fördel är att man vid en uppgradering av systemet endast betalar mellanskillnaden upp till den högre licensnivån.

Operatörspaneler, HMI och SCADA*
Genom att välja WideQuick HMI/SCADA Panel som operatörspanel får fastighetsägaren ett kostnadseffektivt, driftsäkert och flexibelt system som tillsammans med övrig utrustning gör att fastighetsägaren minskar både energiförbrukning, underhållskostnader och övriga driftskostnader.
* Supervisory Control And Data Acquisition
WideQuick HMI/SCADA Box
Det är inte alltid man har behov av en lokal operatörspanel. Genom att använda WideQuick HMI/SCADA Box kan övervakningen av anläggningen ske lokalt utan att det behövs någon bildskärm. Användarna kan vara ansluta till en HMI/SCADA Box via en vanlig webbläsare och därigenom kan t.ex. en fastighet övervakas på distans via mobil, surfplatta eller dator. Samtliga operatörspaneler och boxar från Kentima bygger på någon av våra robusta indstridatorer. Det finns möjlighet att välja önskad CPU, OS, lagringsmedia m.m. Alla enheter har en stor inbyggd flexibilitet och kan enkelt integreras med olika under- och överordnade system.