Nyheter i WideQuick HVAC, version 6.0

Nytt i HVAC

WideQuick HVAC är ett färdigt koncept som är avsett för enklare applikationer inom fastighetsautomation, exempelvis styrning av en undercentral eller luftbehandlingsaggregat.

WideQuick HVAC är ett färdigt koncept som är avsett för enklare applikationer inom fastighetsautomation, exempelvis styrning av en undercentral eller luftbehandlingsaggregat. WideQuick HVAC 6.0 fokuserar på ökad Runtime funktionalitet, exempelvis utökade energirapporter, samt en effektivare projektstruktur som minskar ingenjörstimmarna.

Läs vidare för att få veta mer om dessa nyheter i WideQuick HVAC 6.0. 

Utökade energirapporter: Dygns- & veckorapporter
Månadsrapportmodulen som lanserades i WideQuick BMS 5.0 har utökats i WideQuick BMS 6.0. Modulen har kompletterats med dygns- och veckorapporter. Rapportmodulen gör det enkelt att snabbt kontrollera och följa upp energiåtgången i fastigheten.


Ny ’navigera till larmande system’ funktionalitet
På stora anläggningar exempelvis sjukhus, kan det vara tidskrävande att lokalisera och åtgärda larm som inträffar. Via ett klick i åtgärdskolumnen för larmobjektet navigeras användaren till den arbetsvyn där objektet återfinns.


Förbättrad historikhantering
Hantering och presentation av historisk data har förenklats och fått ett nytt utseende. Det krävs inte längre en konfigurering i WideQuick Designer för att presentera Historik i Runtime. Komponenthistoriken är tillagd som en flik på det dynamiska popup-fönstret, systemhistoriken nås via en ikon på respektive systembild.


Popup-dynamik fungerar med interna variabler
Dynamiska popup-fönster är en central del i WideQuick BMS konceptet som ger användaren snabbt tillgång till relevant information och anläggningsstyrning. Popup-flikarnas omfattning har utökats vilket innebär att värden som hamnar utanför datalagret kan, via skript, mappas till interna variabler och presenteras i popup-fönstren precis som externa variabler.


Nytt bibliotek för energiuppföljning
Ett nytt bibliotek som underlättar visualisering av energianvändning har lagts till. Biblioteket innehåller tre olika energistaplar – en symbol som de flesta är bekanta med - och genom att använda den kan man ge användaren en tydlig uppfattning om en utrustnings prestanda.