Objektsbibliotek med ett stort antal färdiga objekt

Objektsbibliotek BMS 70 Kentima

WideQuick BMS levereras med ett omfattande objektsbibliotek innehållande HVAC-objekt, enskilda funktioner såsom energiuppföljningsmoduler och en systemuppbyggnad som löser de vanligaste uppgifter inom fastighetstyrning. Alla objekt som finns i en WideQuick BMS är skapade från standardobjekten i WideQuick Designer. Allt för att systemintegratören ska snabbt och enkelt kunna driftsätta systemet och för att gör det enkelt för driftpersonalen att genomföra mindre ändringar.


Enkelt att skapa nya objekt
WideQuick erbjuder systemintegratören en utvecklingsmiljö som gör det möjligt att snabbt skapa olika objekt med önskad design, funktionalitet och dynamik. När systemintegratören har skapat en grupp av sammansatta objekt till exempel pumpar, tankar, ventiler och motorer och är färdig, är det enkelt att markera objektet och dra in det i objektsbiblioteket. Från objektsbiblioteket kan användaren sedan dra in önskat antal instanser av detta objekt till en eller flera arbetsvyer. Dynamiken i de nya instanserna fungerar oberoende av varandra.

Enkelt att förändra befintliga objekt
Alla objekt som sparas i objektsbiblioteket fungerar som objektsmallar. När något förändras i en sådan objektsmall kommer förändringen automatiskt att uppdatera samtliga objekt i alla arbetsvyer där mallen används.

Nya objekt från befintliga objekt
Systemintegratören kan också dra in ett befintligt objekt från objektsbiblioteket, modifiera det och därefter spara det under nytt namn för att skapa ett nytt objekt i objektsbiblioteket. Det går att exportera objekt från objektsbiblioteket och sedan återanvända dem i andra projekt.