Öppet system för kommunikation med stort antal PLC och I/O

Öppet system BMS SCADA Kentima

WideQuick BMS har en inbyggd flexibilitet som gör det möjligt att välja den systemarkitektur som passar bäst till det aktuella projektet. Det finns möjlighet att bygga upp allt från ett mindre övervakningssystem med en lokal operatörsenhet till stora system med SCADA-funktionalitet, där övervakningen av fastigheterna kan ske via ett centralt kontrollrum.


WideQuick BMS kännetecknas av öppenhet och flexibilitet. WideQuick BMS är fabrikatsoberoende och följer flera öppna standarder. Genom att använda kommunikationsstandarder som t.ex. OPC UA och Modbus kan WideQuick BMS kommunicera med ett stort antal fabrikat på I/O, PLC och andra system inom fastighetsautomation.