Optimerad fastighetsdrift i alla typer av fastigheter

WideQuick BMS (Building Management System) är ett fastighetsautomationssystem som ger våra systemintegratörer möjlighet att effektivt skapa framtidssäkra övervakningssystem till alla typer av fastigheter. WideQuick BMS ger fastighetsägare och fastighetsförvaltare ett unikt system som är enkelt att använda, samtidigt som det ger användaren stöd och motivation att köra sin anläggning på ett energisnålt sätt och öka komforten för hyresgästerna.


Omfattande integration
WideQuick BMS ger fastighetsägaren ett effektivt, driftsäkert och flexibelt övervakningssystem för integration av fastighetens HVAC-styrsystem och andra system såsom brandpaneler, energimätare, solcellsanläggningar med mera.

Total kontroll av fastighetens funktioner
WideQuick kan även kommunicera med flera olika säkerhetssystem, t.ex. videoövervakning, inbrottslarm, passagesystem och brandlarm för att tillsammans med olika system för fastighetsautomation skapa en total överordnad plattform för fastighetens samtliga system.

Sänker kostnader för fastighetsägaren
WideQuick BMS kan övervaka och påverka ett stort antal funktioner som sänker energiförbrukningen för fastigheten. Förutom att säkerställa rätt temperatur i olika lokaler kan t.ex. mängden luft till konferenslokaler ökas med antalet närvarande personer samtidigt som ljus och temperatur automatiskt kan dämpas i de rum som inte används. WideQuick BMS innehåller även interaktiva programmoduler för att analysera energianvändning.

Ökad komfort för hyresgästerna
WideQuick BMS ger möjlighet att skapa en trivsam inomhusmiljö genom att sammanställa driftsinformation från fastighetens olika system och tillsammans med övrig utrustning säkerställa att hyresgästerna får en optimal komfort. Användaren kan ta del av driftsinformation både i realtid och som historik.

Välj önskad systemuppbyggnad
WideQuick BMS har en hög skalbarhet som gör att systemintegratören kan välja den systemarkitektur som passar det aktuella projektet. Systemintegratörer kan bygga upp allt från ett mindre övervakningssystem med en lokal operatörspanel monterad i apparatsskåpsfronten till mycket stora system med SCADA-funktionalitet, där man kan övervaka fastigheterna via ett centralt kontrollrum eller på distans med ett modernt webbgränssnitt via dator, mobil eller surfplatta.

För enklare applikationer inom fastighetsautomation, exempelvis enbart styrning av en undercentral eller luftbehandlingsaggregat finns WideQuick HVAC. För mer information om skillnaden mellan WideQuick HVAC, WideQuick BMS och WideQuick BMS SCADA samt versionsjämförelsetabell, se under fliken "Jämförelsetabell.


Hög säkerhet i systemet
WideQuick använder en mycket stark krypteringsteknik för att skapa en säker kommunikation mellan WideQuick Runtime och anslutna klienter. Samtliga säkerhetsmekanismer är alltid automatiskt aktiva och ser till att information och känsliga uppgifter skickas på ett betryggande sätt.

Ett tryggt val inför framtiden

Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Vår verksamhet är indelad i två affärsområden: Automation och Säkerhet. Inom varje affärsområde har vi flera produktområden där vi kontinuerligt vidareutvecklar våra produkter. Vi säljer våra produkter via över 400 partner. Moderbolaget Kentima Holding AB (publ) är ett svenskt bolag noterat på Nasdaq First North, Stockholm.