Stor frihet att välja önskad systemlösning

WideQuick BMS har en inbyggd flexibilitet som gör det möjligt att välja den systemarkitektur som passar bäst till det aktuella projektet. Det finns möjlighet att bygga upp allt från ett mindre övervakningssystem med en lokalt placeras operatörsenhet till stora system med SCADA-funktionalitet, där övervakningen av olika fastigheter sker via ett centralt kontrollrum.

Beroende på vilken systemlösning och funktionalitet övervakningssystemet ska ha, krävs det olika licensnivåer på WideQuick. Ett mindre HVAC-projekt behöver endast licensnivå WideQuick Extended medan ett BMS-projekt kräver licensnivå WideQuick Advanced eller högre och WideQuick BMS SCADA bör köras på licensnivå Premium. Oavsett systemlösning kan man alltid övervaka fastigheten med en webbläsare via dator, mobil eller surfplatta.

Lokal WideQuick HMI Panels/Boxes med WideQuick HVAC
En lokal operatörsenhet med WideQuick HVAC kan t.ex. övervaka alla tillgängliga funktioner och signaler som finns i PLC:n/DUC:n, presentera olika driftsbilder med dynamiska popup-fönster, historik, skicka larm via sms och e-mail om något är fel i systemet eller om PLC:n/DUC:n inte fungerar korrekt. Det finns möjlighet att ansluta upp till fem webbklienter till en WideQuick HMI Panel för att övervaka fastigheten på distans.Lokala WideQuick HMI Panels/Boxes med Advanced licens och WideQuick BMS
Genom att använda WideQuick operatörsenheter uppgraderade med Advanced licens och WideQuick BMS uppnår fastighetsägaren flera viktiga fördelar. Varje operatörsenhet får förutom samma funktionalitet som HVAC ytterligare funktioner såsom intuitivt navigeringssystem, analysfunktioner m.m. Driftstekniker och fastighetsansvariga har tillgång till all information från samtliga fastigheter i systemet oavsett var man befinner sig och möjlighet att se på gemensamma larmlistor för alla fastigheter som ingår i systemet. Den gemensamma larmlistan och övrig information kan nås via en webbläsare, vilket ytterligare förenklar driften av fastigheterna. Dessutom är operatörspanelerna förbereda för att anslutas till ett överordnat system med WideQuick BMS SCADA.Central WideQuick BMS SCADA anslutet till lokala operatörenheter med WideQuick BMS
Genom att ansluta en eller flera lokala operatörspaneler/boxar som kör WideQuick BMS, till en central WideQuick BMS SCADA, som t.ex. kan köras på en WideQuick Box med Premium licens, går det att visa information och vyer från anslutna operatörenheter. Det går också att skapa gemensamma vyer, presentera gemensamma larmlistor och historik samt använda övriga funktioner i WideQuick BMS SCADA såsom kartfunktioner, widgets, larm och händelseanalys, nyckeltalsuppföljning m.m. Informationen kan även nås från WideQuick Remote klienter och från en webbläsare via WideQuick Web Client.WideQuick BMS SCADA med direkt kommunikation mot lokala PLC
En centralt placerad WideQuick BMS SCADA kan också kommunicera direkt med lokala PLC/DUC, även om man då går miste om alla fördelar som en lokal operatörsenhet med WideQuick BMS erbjuder. Det går att skapa vyer med information, larmlistor och historik från en eller flera PLC:er/DUC:ar. Informationen kan nås från både WideQuick Remote Client och från en webbläsare via WideQuick Web Client.