WideQuick BMS - vårt koncept

WideQuick BMS (Building Management System) är namnet på vårt omtyckta koncept inom fastighetsautomation. Konceptet består av tre grundprojekt med tillhörande objektsbibliotek, WideQuick HVAC, WideQuick BMS och WideQuick BMS SCADA. Grundprojekten är framtagna för att systemintegratören snabbt och enkelt ska kunna bygga upp önskad övervakning och visualisering av olika system i en fastighet eller för ett helt fastighetsbestånd.

Vi erbjuder en hög skalbarhet som gör att systemintegratörer kan välja den systemarkitektur som passar bäst till det aktuella projektet. Systemintegratörer kan snabbt bygga upp allt från ett mindre övervakningssystem med en lokal operatörspanel till mycket stora system med SCADA-funktionalitet, där man kan övervaka fastigheterna via ett centralt kontrollrum eller på distans med ett modernt webbgränssnitt via dator, mobil eller surfplatta.

WideQuick HVAC
Vår enklaste lösning för övervakning och visualisering WideQuick HVAC (Heating Ventilation Air-Conditioning) är tänkt att köras på en så kallad stand-alone operatörspanel monterad i fronten på ett apparatkåp, oftast kallad för ett HMI (Human Machine Interface). Operatörspanelen är kopplad till styrsystemet i apparatskåpet och bildar en brygga mellan operatören och det fysiska systemet. WideQuick HVAC är ett grundprojekt som är avsett för enklare applikationer inom fastighetsautomation. WideQuick HVAC innehåller ett objektsbibliotek för grafisk styrning av ett HVAC-system samt larm-, trend- och historikhantering. WideQuick HVAC är kompatibel med, och kan även uppgraderas till WideQuick BMS.

WideQuick BMS
Komplexa anläggningar kan innehålla många olika system som ska sammankopplas. WideQuick BMS (Building Management System) blir knutpunkten för dessa system med sitt intuitiva navigeringssystem. När navigeringssystemet konfigureras på rätt sätt skapas synergi mellan fastighetens olika system och användaren. Utöver funktionaliteten som finns i WideQuick HVAC innehåller WideQuick BMS smarta funktioner som underlättar drift, analys och underhåll av komplexa anläggningar. Med WideQuick BMS har vårt fokus varit att minimera ingenjörsinsatsen. Med några enkla steg kan våra grundprojekt anpassas till ett fullt fungerande BMS-system för den aktuella fastigheten.

WideQuick BMS SCADA
Med ett större fastighetsbestånd kan det vara lämpligt med ett överordnat system som ger en överblick och samlad bild av samtliga fastigheter, samtidigt som den tillhandahåller detaljerad information från anslutna fastigheter. WideQuick BMS SCADA (Supervisor Control And Data Acquisition) fyller denna funktion och fokuserar på det stora perspektivet. Dashboard för snabb tillgång till anpassad information, analys av larm- och händelsehistorik och kartnavigering är bara några exempel på funktionaliteten som finns i WideQuick BMS SCADA. Det går snabbt att lägga till de underordnade fastigheterna som finns i beståndet och när fastigheten är tillagd kan man enkelt navigera till en komponent, t.ex. en ventil, och styra den som om man vore på plats.