Fokus på det stora perspektivet

Fastighetsautomation BMS SCADA 7.0 Kentima

WideQuick BMS SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) används för att skapa ett överordnat system som ger en god överblick av fastighetsbeståndet och med smarta funktioner som effektiviserar arbetet. Det går snabbt att lägga till de underordnade fastigheterna (som redan använder sig av WideQuick BMS konceptet) och när fastigheten är tillagd kan man enkelt navigera till en komponent, t.ex. en ventil, och styra den som om man vore på plats, samtidigt som man ha tillgång till sammanfattad information från samtliga fastigheter.


WideQuick BMS innehåller ett smart objektsbibliotek, skript och färdiga arbetsvyer med kraftfulla verktyg för snabb framställning av ett överordnat användargränssnitt för fastighetsautomation. Under utvecklingen har fokus legat på att minimera systemintegratörens arbetsinsats samtidigt som systemet ger användaren stora möjligheter att anpassa systemet. Befintliga fastigheter som använder sig av WideQuick BMS kan, på ca 5 minuter, integreras i WideQuick BMS SCADA med tre enkla steg:

 1.    Lägg till en IP adress till fjärrsystemet.
 2.    Lägg till en SQL-databaskoppling.
 3.    Placerar ut kartnålar.

Därefter är fastigheten ansluten till det överordnade systemet och all dynamik färdig och det som kvarstår är att anpassa utseendet i Runtime-miljön.

Modernt användargrämsnitt med smarta funktioner
Information från anslutna fastigheter hämtas, byggs upp och presenterasdynamiskt med hjälp av smarta funktioner.

 • Dynamisk trädvymeny för snabb navigering.
 • Dashboards informationspanel med anpassad information till respektive användare.
 • Widgets – standard- eller konfigurerad komponent för information.
 • Larm- och händelseanalys för felsökning och uppföljning.
 • Dynamisk Larmkarta som första steg till snabba åtgärder.
 • Kartnavigering för grafisk navigering.
 • Gemensamma larmlistor för aktuell larminformation.
 • Nyckeltalsuppföljning för kontroll, trygghet och målmedvetenhet.
 • Anläggningsinformation från fastighetens lokala system.