Gemensam larmlista

Gemensam larmlista BMS SCADA 7.0

WideQuick BMS SCADA har en gemensam larmlista som samlar larmen från både det centrala systemet och de lokalt placerade systemen i realtid och ger överblick när avvikelsen inträffar. Larmlistan underlättar arbetet genom att man får mer information, kan kvittera larm i ett fjärrsystem (om det är lämpligt att göra så) och snabbare påbörja felavhjälpningen.