Larm och Händelseanalys

Larm och händelseanalys BMS SCADA 7.0

WideQuick BMS SCADA har en funktion för larm- och händelseanalys som ger en samlad bild över den anslutna fastighetens larm- och händelsehistorik. Samtliga fastigheter (WideQuick BMS-anläggningar) kan anslutas till systemet via en databaskoppling och därefter analyseras via det intuitiva gränssnittet.


Genom att titta på händelser och larm tillsammans med stora sorterings och filtreringsmöjligheter kan grundorsaken till ett problem i anläggningen lättare identifieras. Finns det ett samband mellan olika fastigheter, t.ex. ett strömavbrott i ett visst område, eller var det ett handhavande fel som orsakade problemet? Eller kanske man vill identifiera hur ofta en viss typ av utrustning felat. Öppenheten betyder att potentialen är stor.