Trädmeny

Trädmeny BMS SCADA 7.0

Oavsett var man befinner sig i WideQuick BMS SCADA finns det en dynamisk trädvymeny till vänster om den valda arbetsvyn, redo att fällas ut för snabb navigering till undersystem.

Trädvymenyn populeras vid uppstart med de fjärrsystem (WideQuick BMS system) som är definierade i projektet. Om fjärrsystemet är offline läggs det till i menyn och dess offline-status indikeras med en röd indikeringslampa. Annars skapas innehållet i fastigheten i en expanderbar meny som innehåller samtliga systembilder i fjärrsystemet.

Kommunikationsstatusen indikeras med en grön lampa. Genom att expandera menyobjektet och dubbelklicka på ett av subobjekten länkas man direkt till den arbetsvyn via WideQuick Remote Client. Arbetsvyn kan flyttas till en annan skärm eller placeras där det är lämpligt. Ett dubbelklick på fastighetens namn resulterar i att man länkas till fastighetens startsida.