Drag & drop widgets för snabb tillgång till information

Widgets BMS SCADA 70

Enligt Svenska Datatermgruppen (https://dataterm.termado.net/) är ordet Widget ’en sammandragning av window and gadget’. En widget är helt enkelt en grafisk användargränssnittskomponent som är mer än en ikon men mindre än en app. WideQuick BMS SCADA innehåller en grund för att effektivt använda ett widgetbibliotek.

WideQuick BMS SCADA levereras med flera färdiga ”drag & drop” widgetar* som placeras ut på önskad dashboard-yta. Räcker inte dessa widgetar kan användaren enkelt skapa egna widgetar, exempelvis en widget som länkar till ett luftbehandlingsaggregats webbgränssnitt eller en egen mätarsamlingsarbetsvy. Den egna widgeten ”paketeras” i widgetobjektet som finns i objektsbiblioteket och därefter finns det tillgängligt Runtime med ”drag and drop” funktionalitet, precis som de inbyggda.


Larmkarta
Larmkartan övervakar alla anslutna fastigheter (definierade fjärrklienter) som är placerade i kartvyn och indikerar aktiva larm med hjälp av blinkade kartnålsobjekt. Kartan anpassar själv panorering- och zoomningsnivå så det larmande objektet syns inom kartbilden. Skulle mer än en fastighet larma samtidigt kommer kartan säkerställa så alla de larmande fastigheterna syns inom kartbilden. Det går även att få mer information om det senaste larmet från fastigheten via en så kallad tooltip. Vid klick på kartnålen navigeras användaren direkt till det valda fastighetssystemet.
Widgets larmkarta BMS SCADA 7.0

Väderprognos
En väderprognossida är, sedan tidigare, en del av WideQuick BMS och nu finns den som en widget. Väderprognosen hämtas ifrån SMHI och beroende på vart man väljer att släppa väderwidgeten i dashboard-ytan får man olika tidsintervaller, den stora vyväljaren ger användaren ett tidsintervall på 24 timmar och den mindre vyväljaren ger 12 timmar. Det går även att presentera väderdata på webben med hjälp av ett nytt utseende. Användaren behöver inte använda sig av två olika widgetar för att välja vilken väderprognosvy som skall användas eftersom WideQuick känner av om prognosen presenteras i Runtime eller i en webbklient. I Web Client kommer WideQuick automatiskt att välja in den webbanpassade arbetsvyn även om projektet är konfigurerat med arbetsvyn som är avsedd för Runtime.
Widgets väderprognos BMS SCADA 7.0

Gemensam larmlista

En gemensam larmlista finns även som widget. Larmlistan samlar larmen från både det centrala systemet och de lokalt placerade systemen i realtid och ger överblick när avvikelsen inträffar. Larmlistan underlättar arbetet genom att man får mer information, kan kvittera larm i ett fjärrsystem (om det är lämpligt att göra så) och snabbare påbörja felavhjälpningen. Widgeten går även att anpassa om användaren skulle vilja använda en annan gruppering än samtliga fastigheter, exempelvis alla fastigheter i en viss ort.

Widgets larmlista BMS SCADA 7.0