Total kontroll över fastigheten

Fastighetsautomation, Kentima, WideQuick, HMI, SCADA, total kontroll


Dynamiska driftsbilder med dynamiska popup-fönster
Via ett modernt användargränssnitt, uppbyggt med dynamiska objekt och vektorbaserad grafik, får alla användare av systemet tillgång till driftinformation (statisk och dynamisk) och historiska mätvärden, tidkanaler, styrkurvor och annan information om fastigheten. Genom att använda smarta popup-fönster kopplade till ingående objekt uppnås ett konsekvent och intuitivt utseende som gör det lätt för operatören att nå objektdetaljer, ändra värden och manövrerar system.

Styrkurvor
WideQuick BMS styrkurva-popup gör det lätt att hantera utekompenserade styrkurvor för en givare eller komponent, under drifttagning samt under vanlig drift. Det går att ha ett obegränsat antal olika styrkurvor i ett WideQuicksystem och i den senaste versionen finns det möjlighet att fördefiniera kurvor med upp till 9 st brytpunkter och parallellförskjuta med +/- knappar.

Tidkanaler
Arbetsvyn för tidkanaler är avsedd för att presentera och redigera inställningen av tidkanaler i en PLC eller DUC. Arbetsvyn tidkanal är en faceplate vars innehåll är dynamisk och anpassas beroende på vilka taggar som finns tillgängliga för den valda komponenten och vilka privilegier den inloggade användaren har.

Åtgärdslistor och instruktioner
Vid ett larm är det viktigt att användaren snabbt kan få information, via t.ex. en åtgärdslista, om vilka uppgifter som ska utföras vid olika larmsituationer. Genom att klicka i en åtgärdskolumn i larmlistan kan användaren direkt komma till en åtgärdslista som innehåller information om vilka åtgärder som ska vidtas. Samtidigt kan larmlistan visa vilka åtgärder som utförts.

Larmhantering
WideQuick BMS har ett effektivt system för att upptäcka fel och avvikelser för de system som övervakas i fastigheten. Larmen kan presenteras i larmlistor, larmlogg och larmfrekvenslistor, visas i bildens över- eller underkant och även skickas via epost eller SMS. Från larmlistan kan man direkt nå lagrad historik vid larmtillfället eller välja att gå till en åtgärdslista.

”Zoom till larmande objekt”
Oavsett hur enkelt navigeringssystemet är kan ett larm i anläggningen behöva omedelbar åtgärd. Större anläggningar såsom sjukhus kan inneha tusentals givare och sensorer och operatören kan ha svårt att lokalisera  ett larmande objekt i systemhierarkin. Denna funktion tar användaren direkt till det larmande objektets driftbild 
och zoomar in på objektet – med ett klick!