Snabb och intuitiv navigering

Snabb och intuitiv navigering med enkel konfigurering

Menysystem i ett fastighetsautomationssystem är ibland komplexa och svårnavigerade eftersom en fastighet kan bestå av flera olika fysiska system, från tappvarmvatten till solcellsanläggningar. Navigeringshjulet som följer med BMS konceptet tar dig till önskad information med en enkel knapptryckning.

Eftersom navigeringssystemet konfigureras i Runtime kan användaren av systemet skräddarsy menyerna i driftmiljön på operatörspanelen, välja ikoner och systemnamn efter olika krav och behov och därefter spara de nya inställningarna. Ikoner tillsammans med en logisk indelning gör det lätt att navigera snabbt och intuitivt till den önskade delen av systemet, som även förhandsvisas.