Översikt - Panel PC / Box PC

Industrial Computer OE industridatorer Kentima

Hög kvalité och robust utförande
Kentima har lång erfarenhet av utveckling och tillverkning av industridatorer, från robusta och tillförlitliga Panel PC och Box PC avsedda för t.ex. fastighetsautomation till Heavy Duty enheter avsedda för en mycket tuff och krävande industriell användning.

Vi uppnår en hög kvalité genom att vi under utvecklingsfasen noga väljer ut vilka komponenter som vi använder och bygger dessutom in olika skyddsfunktioner i konstruktionen. För att säkerställa att alla Panel PC och Box PC håller en hög kvalité testas samtliga enheter mycket noggrant före leverans. Alla våra industridatorer är designade helt i metall och har ett gediget, kompakt och robust utförande.

Brett användningsområde
Vi erbjuder marknaden ett brett urval av industridatorer som används inom ett en mängd olika branscher där varierande miljöer och anläggningarnas olika behov ställer unika krav.
 
Samtliga Panel PC är IP65 i fronten och vissa modeller har en front som är helt plan och där delarna är sammanfogade med ett livsmedelsgodkänt lim. Det gör dem idealiska för användning i miljöer där det ställs höga krav på att produkterna inte släpper ifrån sig några känsliga ämnen. Vi har också modeller som är spolsäkra runt om och har ett stort antal inbyggda skyddsfunktioner som gör dem extremt tåliga mot elektriska störningar, damm, fukt samt kemiska och mekaniska påfrestningar som rengöring, avspolning, skakningar, stötar och vibrationer. 
 
Allt detta gör att våra industridatorer används inom 
till exempel process- och tillverkningsindustrin, fastighetsautomation, gruvor, livsmedelsindustrin, infrastruktur och olika maskinstyrningar.

Kostnadseffektiva med lång livslängd
Industridatorerna har en väl genomtänkt konstruktion och de flesta kan levereras helt utan rörliga delar, det vill säga utan fläkt och rörligt lagringsmedia. Samtliga Panel PC har en stabil front i saltvattenbeständigt aluminium eller rostfritt stål med packningar av hög kvalité som gör att industridatorerna är både spol- och dammtäta. Allt detta gör att de tål en tuff behandling och har en lång livslängd.

Sex olika grundserier

Eftersom slutkundernas applikationer ställer olika krav på en industridator finns det möjlighet att välja mellan sex olika grundserier: OE300 Compact, OE400 Compact Plus, OE500 Efficient, OE600 Flexible, OE700 Performance och OE800 Heavy Duty. Varje serie har utvecklats för att erbjuda marknaden unika egenskaper, olika skyddsfunktioner och varierande montagealternativ och anslutningsmöjligheter. Inom varje serie finns det dessutom möjlighet att välja önskad bildskärm, processor, lagringsmedia och operativsystem.
 

Panel PC och Box PC
Det finns stora möjligheter att välja en industridator från Kentima som passar den aktuella applikationen. Det första valet är om det ska vara en Box PC eller en Panel PC, d.v.s.
en industridator med en tydlig LED-skärm och integrerad pekfunktion.

Bildskärmar från 10,1” till 21,5”
Inom varje grundserie går det att välja önskad storlek på bildskärmen. Det finns upp till 10 olika bildskärmsalternativ mellan 10,1” och 21,5”, med olika upplösningar upp till Full-HD. Beroende på modell är pekfunktionen projicerat kapacitiv eller 5-tråds resistiv.

Kraftfull prestanda
Moderna mjukvaror ställer ofta höga krav på prestandan för industridatorer. En industridator från Kentima har möjlighet att leverera den prestanda som krävs eftersom vi erbjuder flera olika CPU-alternativ: Intel N2930, Intel E8000, Intel J1900, Intel i3, Intel i5 och Intel i7.

Lagringsmedia och operativsystem
Till varje modell finns det möjligeter att välja olika lagringsmedia, som standard mSATA Flash upp till 512 GB och SSD upp till 480 GB. Dessa kan beställas med operativsystemen Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro eller Debian Linux. Windows 7 Embedded kan levereras på begäran.

Olika expansionsmöjligheter
Våra industridatorer erbjuder flera möjligheter för expansion och anslutning av extern utrustning. Serien OE600 Flexible har interna expansionsplatser för både PCIe och MiniPCIe för att koppla in olika expansionskort och utöka funktionaliteten i industridatorn. Samtliga serier har flera olika anslutningar för Ethernet, USB och RS232/RS485. Behöver man koppla in ytterligare displayenheter görs detta enkelt via VGA-, HDMI- eller DVI-anslutningarna.

Kundanpassade lösningar
Mot en tilläggskostnad kan vi kundanpassa industridatorerna t.ex. ändra färg, placera en unik logotype och leverera dem med en kundspecifik image på valt lagringsmedia. Det finns också möjlighet att beställa samtliga industridatorer som en operatörsenhet med vår HMI/SCADA-mjukvara WideQuick förinstallerad.