Total kontroll över anläggningen

Dynamiska driftsbilder med dunamiska popup-fönster
Via ett modernt användargränssnitt, uppbyggt med dynamiska objekt och vektorbaserad grafik, får alla användare av systemet tillgång till driftinformation (statisk och dynamisk) och historiska mätvärden, tidkanaler, styrkurvor och annan information om fastigheten. Genom att använda smarta popup-fönster kopplade till ingående objekt uppnås ett konsekvent och intuitivt utseende som gör det lätt för operatören att nå objektdetaljer, ändra värden och manövrera systemet.
LARM HANTERING
WideQuick har ett effektivt system för att upptäcka fel och avvikelser för de system som övervakas i anläggningen. Larmen kan presenteras i larmlistor, larmlogg och larmfrekvenslistor, visas i bildens över- eller underkant och även skickas via epost eller SMS. Från larmlistan kan man direkt nå lagrad historik vid larmtillfället eller välja att gå till en åtgärdslista. 
  
Åtgärdslistor och instruktioner
Vid ett larm är det viktigt att användaren snabbt kan få information, via t.ex. en åtgärdslista, om vilka uppgifter som ska utföras vid olika larmsituationer. Genom att klicka i en åtgärdskolumn i larmlistan kan användaren direkt komma till en åtgärdslista som innehåller information om vilka åtgärder som ska vidtas, samtidigt som larmlistan visar vilka åtgärder som utförts. 
historiska mätvärden
WideQuick lagrar önskade mätvärden och annan information från anläggningen i en loggningsenhet på enhetens lagringsmedia. Den lagrade historiken kan därefter visas med ett historikobjekt i användargränssnittet, där det finns stora möjligheter att jämföra och analysera den lagrade informationen. Historik-objektet är extremt flexibelt och det finns nästan oändliga möjligheter att påverka historikobjekts utseende och funktion, både i WideQuick Designer och direkt i WideQuick Runtime. 
Trendobjekt och trendanalys
Trendobjektet gör det möjligt att grafiskt presentera hur ett värde förändras utan att det måste lagras i en loggningsenhet. Den finns stora möjligheter att anpassa objektet i både WideQuick Designer och WideQuick Runtime. Trendobjektet kan också användas för att skapa analysfunktioner, t.ex. snabbt visa och jämföra olika trendkurvor. Är systemet uppbyggt med en definierad variabelstruktur kan objektet användas för att presentera och jämföra olika värden för den aktuella givaren eller komponenten. Motsvarande sak går att göra för att presentera trendkurvor från andra komponenter i samma system.
Rapporter och statistiker
WideQuick innehåller flera funktioner för att analysera information som därefter kan visa data i diagram- och tabellform. Ett enkelt sätt att skapa användbara och snygga rapporter är att lagra önskad information i CSV-format. Därefter kan informationen från CSV-filerna enkelt importeras till t.ex. Microsoft Excel, eller annat program med stöd för CSV. Informationen sammanställs i Excel till en rapport med önskat utseende med texter, värden, diagram o.s.v.
STORT antal funktioner
WideQuick Designer innehåller ett stor antal kraftfulla funktioner. Genom att konfigurera och kombinera dessa kan systemintegratören bygga upp önskad arbetsvy/popup och placera den i objektsbiblioteket.  Det finns även möjlighet att använda flera olika färdigkonfigurerade lösningar, t.ex. popup för att hantera styrkurvor, tidkanaler m.m..