Success stories

Att tillsammans med våra partners sprida kunskap och information om produkterna och hur de kan användas är också ett viktigt syfte med partnerprogrammet. Samtidigt som det finns större fördelar med att tmed att vara partner till Kentima vill vi också att våra partners skickar information om några av de projekt där våra produkter använts.

Detta ger naturligtvis våra partners värdefull reklam att genom oss berätta för nya och befintliga kunder vad det är som gör just ert projekt och företag intressant.