Säkerhetsprodukter

Inom Affärsområdet Security utvecklar, tillverkar och säljer Kentima produkter inom fyra produktområden, Video Management Software (VMS), Network Video Recorder (NVR) / Network Video Client (NVC) / Network Video Panel (NVP), Ethiris NVR-N Rack Solutions samt Physical Security Information Management Software (PSIM). Samtliga produktområden utgör viktiga delar för att skapa en effektiv övervakning och ge en funktionell och total säkerhetslösning. Våra säkerhetsprodukter används nästan över allt till exempel flygplatser, lastbilsterminaler, idrottsarenor, köpcentrum, butiker, järnvägsstationer, industri- och processanläggningar, skolor, sjukhus och andra offentliga byggnader.


Samtliga våra produkter inom affärsområdet Security används för att skapa olika typer av säkerhetssystem som övervakar olika områden, byggnader och lokaler. Detta görs genom att våra videoövervaknings- och PSIM-produkter kommunicerar och hämtar information från kameror och olika system. Informationen lagras, behandlas, övervakas och presenteras för operatören som enkelt ska kunna interagera och vidta rätt åtgärd för olika situationer. Högre levnadsstandard och ökat välstånd medför att det för varje dag ställs allt högre krav på säkerhetslösningar som ger människor i världen en ökad trygghet och ökat skydd mot hot och våld. Högre ställda krav på säkerhet omfattar även byggnader och alla typer av miljöer där det på ett eller annat sätt kan finnas risk för skadegörelse, intrång och/eller inbrott. Vår värld har förändrats och känslan av otrygghet och hot ökar ständigt och detta medför att det ställs allt högre krav och efterfrågan på säkerhetslösningar som är kostnadseffektiva, enkla att använda och som ger användaren goda förutsättningar att förebygga och reducera brott och hot men även möjligheten att snabbt kunna lösa brott i efterhand via ex. inspelad video från lagrat material. Dessa faktorer har spelat stor roll i tillväxten och den ökade efterfrågan på våra samtliga produkter inom affärsområdet Security. Vår ambition är att utveckla kostnadseffektiva produkter som enkelt kan integreras med andra produkter för att skapa ett avancerat videoövervakningssystem och/eller ett totalt säkerhetssystem. Produkterna ska vara konkurrenskraftiga och innehålla unik funktionalitet, dessutom ska produkterna var enkla att använda även om de utför avancerade uppgifter.Video Management Software (VMS)

Ethiris VMS är ett kraftfullt och avancerat övervakningssystem som är enkelt att använda. Ethiris VMS har ett stort och brett användningsområde och används idag inom flera olika områden: butiker, köpcentrum, flygplatser, järnvägsstationer, lastbilsterminaler, industri- och processanläggningar, idrottsarenor, sjukhus och andra offentliga byggnader.


Network Video Recorder (NVR) / Network Video Client (NVC) / Network Video Panel (NVP)

Ethiris NVR/NVC/NVP erbjuder vi till alla som behöver en professionell videoövervakning ett brett urval av attraktiva produkter med hög funktionalitet, prestanda och kvalité. För att systemintegratören ska kunna skapa de lösningar som anläggningen kräver innehåller Ethiris flera kraftfulla och flexibla funktioner. En sådan funktion är Ethiris Cluster som ger Ethiris NVR till en självklar plats i säkerhetskritiska anläggningar med extra hög krav på stabilitet och tillförlitlighet.


NVR-N Rack Solutions
Ethiris NVR-N Rack Solutions är framtagna för att förenkla konfiguration och installation av medelstora till mycket stora videoövervakningssystem. Våra racklösningar är tillgängliga i tre serier för att täcka olika storlekar av anläggningar. Grundtanken med våra racklösningar är att de ska tillhandahålla all utrustning som krävs i en avancerad videoövervakningsanläggning förutom själva kamerorna.
 
Physical Security Information Management Software (PSIM)
WideQuick PSIM  är ett överordnat övervakningssystem inom anläggningar. WideQuick PSIM kommunicerar med olika säkerhetssystem, övervakar olika funktioner och presenterar relevant information till operatören i ett effektivt gemensamt användargränssnitt. WideQuick PSIM ger många fördelar, bland annat ökad kontroll, förbättrad situationsmedvetenhet och rapportering.