Modellöversikt NVR-N Rack Solutions

Modellöversikt Kentimas NVR-N Rack Solutions

Racklösningarna finns i tre grundserier för att täcka behov av olika storlekar på anläggningarna. Dessa är Serie S (Small), Serie M (Medium) och Serie L (Large).

Grundtanken är att racklösningen ska tillhandahålla allt som behövs i en videoövervakningsanläggning förutom själva kamerorna. Eftersom behovet kan variera kraftigt ingår inte själva diskarna i racklösningen utan dessa beställs separat efter behov. 

De två viktigaste parametrarna för val av rätt racklösning är antal kameror som ska anslutas samt hur mycket videolagring som krävs. I nedanstående tabell anger antalet kameror vilket spann den aktuella racklösningen är till för. Antalet kameror är beräknat utgående från enkel redundans, d v s även om en NVR skulle fallera klarar systemet det antal kameror som är angivet.

Angiven diskkapacitet är beräknad utifrån en RAID 5-konfiguration, d v s en disk kan gå sönder utan att man tappar video. Siffrorna i tabellen nedan anger max diskkapacitet baserat på det maximala antalet 18 TB-diskar inklusive expansionsenhet till NAS:en och är angiven i TiB, d v s 2 upphöjt till 40 byte som motsvarar ca 1.1 TB, eftersom det är den enhet operativsystemet använder för att ange utrymme på disken.

Mängden diskyta som krävs beror på ett antal olika faktorer såsom antalet kameror, bandbredd per kamera och hur länge video ska sparas. Som exempel ger normalt en kamera med Full HD-upplösning (1 920 x 1 080) med 25 bilder per sekund i H.264-komprimering någonstans 2 - 4 Mbit/s i bandbredd. Vid kontinuerlig inspelning innebär det ungefär 1 – 2 GB/timme. 

Om vi räknar med den högre siffran, 2 GB/timme, och tar den största i Serie S som exempel med 64 kameror och 115 TiB videolagring så får vi drygt 900 timmar inspelning per kamera. Det motsvarar ca 38 dagar kontinuerlig inspelning på samtliga 64 kameror dygnet runt.