Ethiris Access Service (EAS)

EAS är en helt ny, optimerad DNS-tjänst som Kentima tillhandahåller och som är inbyggd i Ethiris från och med version 13.0 Syftet är att underlätta anslutning från olika Ethirisklienter, till exempel Ethiris Mobile, mot Ethiris Server över internet även om den dator, där Ethiris Server kör, saknar en fast publik IP-adress.

Istället för att ange en IP-adress när du ansluter till Ethiris anger du ett så kallat DNS-namn i de Ethirisklienter som ska ansluta mot anläggningen.
 
Automatisk hantering av ändrad IP-adress
I en anläggning som prenumererar på EAS kommer Ethiris Server på anläggningen att automatiskt rapportera aktuell publik IP-adress för anläggningen till Kentimas EAS-servrar. På så sätt har Kentimas EAS-servrar alltid aktuell information om vilken IP-adress som ska användas för att nå respektive anläggning för varje unikt DNS-namn. För att säkerställa att EAS alltid är tillgängligt har vi två olika EAS-servrar på olika platser för att skapa ett redundant system.
 
De olika Ethirisklienterna kopplar automatiskt upp sig mot Kentimas EAS-servrar när man använder EAS, skickar över angivet DNS-namn och får då reda på aktuell IP-adress till den anläggning som representeras av DNS-namnet man angett. På så sätt hanterar Ethiris automatiskt om IP-adressen till den aktuella anläggningen har ändrats.
 
Välj DNS-namn
När du prenumererar på EAS kan du själv välja DNS-namn under förutsättning att namnet är ledigt. Varje namn måste vara unikt. I Ethiris Admin i fliken ”EAS” väljer man att aktivera tjänsten. I denna flik fyller man också i det DNS-namn som man kommit överens med Kentima om att använda.
 
Om IP-adressen för datorn som kör Ethiris Server ändras kommer Ethiris att hantera detta automatiskt och se till att klienter som ansluter till DNS-namnet ansluts till den nya IP-adressen.


Ethiris Access Service EAS

 

Namnet uppdateras automatiskt i tillhörande klientkonfigurationer.

Ethiris Access Service EAS

Ethiris Access Service EAS
 

I Ethiris Mobile är det bara att välja att man vill använda Ethiris Access Service och sedan ange DNS-namn.

Ethiris Access Service EAS