Ethiris VMS 12.0 – Ljud och kommunikation i fokus

Ethiris VMS 12.0

Den nya versionen av Ethiris VMS innehåller ett stort antal nya attraktiva och användbara funktioner. Flera av nyheterna berör ljud och kommunikation, men det finns också flera spännande nyheter i vårt användargränssnitt. Ladda gärna ner vår broschyr som beskriver alla nyheterna i Ethiris VMS 12.0. Nedan följer en kort översikt över vad som är nytt.

I den här versionen har vi förbättrat kommunikationsmöjligheterna i Ethiris på flera plan. Det gäller både ljudhantering och integration med andra system via .Net-baserade SDK. Vi har också lagt en del krut på användargränssnittet med bl a en helt ny minivideospelare och larmoperatörsfunktioner.

Läs vidare för att få veta mer om dessa och flera andra nyheter i Ethiris 12.0. 
 
Ljud in
Sedan en tid tillbaka har Ethiris haft stöd för ljud ut, vilket innebär att en operatör kan tala ut från en Ethiris Client till en eller flera högtalare i en anläggning. Nu kompletterar vi med hantering av ljud in, d v s att Ethiris kan använda kameror med mikrofoner som ljudkällor för att lyssna på live i Ethiris Client och även för att spela in video med ljud som sedan kan spelas upp i videospelaren. Inspelad video med ljud kan också exporteras och spelas upp med Ethiris Viewer.
 
Möjligheten att lyssna på ljud från kameror kan styras med både privilegier i Ethiris behörighetssystem och via skript.
   
Förbättrade tidslinjer
För att underlätta förståelsen för hur olika inspelningar har skett har vi infört fler olika färger i tidslinjerna för inspelad video. Nu kan man se skillnad på t ex om en inspelning har skett manuellt, via ordinarie inställningar i inspelningspanelen eller via associerade larm eller händelser. För att ytterligare förtydliga visas en förklarande text som ett tooltip när man håller muspekaren över ett videoklipp.
   
Minivideospelare
Nu kan man växla mellan live och inspelad video direkt i en kameravy i Live. På så sätt kan man direkt gå tillbaka i tiden och titta på inspelad video utan att behöva gå via videospelaren. Denna funktion både förenklar och sparar tid för operatören.
   
Larmoperatörsfunktioner
I en larmsituation är det viktigt att operatören snabbt har tillgång till relevant information. I denna version har vi introducerat en ny typ av kvittering av larm som är avsedd för larmoperatörer. För att kunna hantera denna typ av larm måste man vara inloggad i systemet med behörighet för larmoperatör. När en operatör hanterar larmet visas automatiskt en splitt-vy med den associerade kameran både live och med en minivideospelare för att enkelt kunna se vad som hände vid tidpunkten för larmet och samtidigt hålla koll på vad som händer just nu framför kameran.
   
Porttelefonsfunktioner
Genom en ny typ av interaktionsobjekt i klienten, Telefonknapp, kan man enkelt skapa en porttelefonsfunktion i Ethiris. Det enda som krävs är en kamera med mikrofon och högtalare som Ethiris har stöd för samt någon form av knapp som besökaren kan trycka på som Ethiris kan detektera, t ex via en digital ingång. Allt detta finns normalt i en porttelefon, men det kan även vara en lös kamera som inte sitter monterad i en porttelefon, vilket ökar användningsområdet.
 
Förbättrade knappobjekt
Texten i interaktionsknappar kan nu styras av en variabel. En eventuell bild kan skalas så den får plats i knappen. Om operatören inte har rättighet att skriva till ett underliggande I/O gråas knappen för att tydligt visa att den inte är tillgänglig.
 
Nya möjligheter i skript
En ny egenskap för varje kameraobjekt underlättar hantering av om en viss kamera visas i någon klient överhuvudtaget. Egenskapen heter ”ViewedLive” och sätts till true oavsett var kameran visas, i den vanliga klienten, i mobilen eller via WideQuick eller Admin spelar ingen roll. Ett exempel på användning är att varna om någon tittar på en viss kamera.
 
Utökad kamerasimulator
För att underlätta vår distansundervisning har vi kompletterat kamerasimulatorn med simulerad I/O. Varje simulatorkamera har tillgång till 4 digitala ingångar och 4 utgångar som är gemensamma för samtliga simulatorkameror. Dessa I/O kan användas precis som vanliga I/O-signaler, t ex i skript eller i Watch-fönstret. 
 
Simulatorn kan numera även hantera videoklipp med ljud så en klient som ansluter mot en simulatorkamera kan lyssna och spela in ljudet som är inspelat i simulatorsekvensen.
   
Uppdaterad 360-funktion
Biblioteket från ImmerVision som Ethiris använder för dewarping av 360-video är uppdaterat till senaste version vilket bl a ger tillgång till dewarping av de senaste 360-modellerna från Hanwha.
 
.Net plug-in
En ansenlig mängd av de SDK för integration mot andra system som finns på marknaden är baserade på .Net. Med en helt ny plug-in-modul för .Net som vi knyckt från vår systerprogramvara WideQuick kan vi på ett fantastiskt sätt importera .Net-baserade SDK rakt in i Ethiris skriptmotor och kommer där åt objekt, metoder och händelser som SDK:et exponerar. Detta öppnar upp enorma möjligheter för integration mot andra typer av säkerhetssystem som t ex passagesystem.

Med den inbyggda Intellisense-funktionen blir det dessutom enkelt att använda eftersom alla tillgängliga metoder automatiskt listas i Ethiris skripteditor.