Ethiris VMS 7.0 – En helt ny nivå, starkare än någonsin

Version 7.0 av Ethiris Video Management Software är fullmatad med användbara nyheter som effektiviserar både systemintegratörens och operatörens arbete. Vad sägs om en videoexportfunktion som är 1 000 gånger snabbare än tidigare versioner? Eller vårt nya plug-in-koncept för kameror som möjliggör uppdatering av kamerastödet via Device Packs? Du kommer att bli överraskad när du läser om alla spännande nyheter i Ethiris VMS 7.0.


Läs mer om de olika nyheterna nedan. Hur du använder några av dem, kan du läsa om i Tips & Trix >>

Extremt snabb export av video

Export av video är en viktig funktion i ett VMS. Med vår nya exportfunktion i Ethiris VMS sparar man inte bara värdefull tid utan man vinner även bättre kvalité genom att videoströmmen som skickats från kameran bibehålls i sin ursprungliga kvalité. Dessutom säkras materialet genom digital signering. En helt ny Viewer för att spela upp exporterad video medföljer Ethirisinstallationen och kan även kopieras med vid videoexport.

Plug-in-koncept för kameror ger utökat kamerastöd

Ett helt nytt koncept för kamerastödet i Ethiris VMS har utvecklats, Ethiris Camera Plug-in. Konceptet innebär stora fördelar när vi tar fram stöd för nya kamerafabrikat och modeller. Vi kommer i framtiden att ta fram Camera Device Pack som kan installeras utan att Ethiris VMS behöver installeras om. Det innebär att kamerastödet i en befintlig anläggning enkelt kan utökas genom att endast lägga till eller byta till en nyare plug-in-dll.

Probe – Automatiskt stöd för kameror

Vi ser stora vinster med vår nya probningsfunktion i Ethiris VMS 7.0. Funktionen är implementerad för ONVIF-kameror och Axiskameror. Probning innebär att Ethiris VMS under drift kan fråga kamerorna vilka egenskaper de har och på så vis har Ethiris VMS automatiskt stöd för ONVIF-kameror och alla Axiskameror som har firmware 4.40 eller senare. Vidare har Ethiris VMS stöd för Axis Zipstream, en helt ny videokomprimeringsteknik från Axis.

Kameragrupper förenklar och ger struktur

En helt ny möjlighet i Ethiris Admin är att gruppera kameror i serverns konfiguration. Detta ger flera fördelar, speciellt om man har en anläggning med ett stort antal kameror. För det första ökar det överblicken i Ethiris Admin och för det andra förenklar det konfigureringen när en hel grupp av kameror ska spela in samtidigt. Ett antal variabler skapas automatiskt för varje grupp. På så sätt kan man starta inspelning för hela gruppen på en gång via skript eller genom att koppla variabeln till en knapp i klienten.

Kameror läggs till/flyttas mellan grupper genom drag & drop så det är mycket enkelt att redigera vilka kameror som ska ligga i vilken grupp.

Förbättrade integrationsmöjligheter med passagesystem

Allt fler anläggningar har idag behov av att koppla samman videoövervakning och passagekontroll. Med Ethiris VMS har användarna under många år kunnat integrera Ethiris VMS med olika passagesystem via OPC. Nu har vi tagit ytterligare ett steg för att förenkla denna integration och även utöka funktionaliteten. Vi har tagit fram ett helt nytt plug-in-koncept för passagesystem i Ethiris VMS.

I dagsläget finns det en plug-in som bygger på ONVIF Profile C där till exempel Axis A1001 passar in. Via en sökfunktion hittar Ethiris VMS tillgängliga dörrkontroller på nätverket och läser automatiskt in aktuell konfiguration från dessa. Användaren kan enkelt associera en eller flera kameror till olika händelser i passagesystemet för automatisk inspelning, till exempel om någon öppnar en dörr utan att ha fått godkänt tillträde.

I Ethiris Client finns ett helt nytt dörrobjekt som kopplas till någon av de tillgängliga dörrkontrollerna. Dörrobjektet visar aktuell status för den dörr den representerar men kan även användas för exempelvis manuell upplåsning av dörren.

Förenklad hantering av distribuerat I/O

För distribuerade I/O har vi nu tagit fram ett helt nytt plug-in-koncept. I denna första version av konceptet stöds Axis P8221. Ethiris VMS läser upp aktuell konfiguration från enheten och skapar automatiskt rätt antal in- respektive utgångar som läggs till som variabler i Ethiris datalager. Variablerna kan sedan användas i hela Ethiris VMS precis som vilken annan variabel som helst i datalagret. Därmed kan systemintegratören enkelt skapa den funktionalitet som slutkunden önskar. Exempelvis är de tillgängliga för skript och för de olika interaktionsobjekten i Ethiris Client, såsom knappar och LED. Fler fabrikat av I/O kommer att läggas till som plug-in-moduler i kommande versioner av Ethiris VMS.

Ny skripteditor ökar effektiviteten

Skript är en av flera kraftfulla funktioner som gör att Ethiris VMS höjer sig över konkurrenterna. Systemintegratören ges näst intill oändliga möjligheter att kundanpassa systemet och därigenom uppfylla komplexa och höga krav från slutkunderna. I den nya versionen har vi genomfört en rad förbättringar som underlättar arbetet för systemintegratören. Till att börja med är den nya skripteditorn betydligt snabbare än den förra, vilket underlättar arbetet vid stora skript.

En mycket användbar nyhet är införandet av radnummer som väsentligt förenklar eventuell felsökning. I kombination med det relativt nya Debugfönstret kan eventuella skriptfel lokaliseras väldigt snabbt. Autoindentering och ’Intellisense’ snabbar upp inmatningen av skript och hjälper användaren att stava rätt på de olika tillgängliga objekten och egenskaperna. Syntax highlighting och möjligheten att kollapsa/expandera metodkroppar ger ökad överblick i större skript.

Förbättrad behörighet för enklare hantering

Behörighetssystemet är en viktig del av ett modernt VMS. Under flera år har man kunnat koppla behörigheten i Ethiris VMS till Windows behörighetssystem. Nytt i version 7.0 av Ethiris VMS är att man kan använda sig av nästlade användargrupper, det vill säga grupper som innehåller andra grupper. Dessutom kan man numera blanda lokala grupper med grupper i AD (Active Directory).

Andra nyheter

Som om inte ovanstående vore nog så finns det flera andra viktiga nyheter i Ethiris VMS 7.0.

Exempelvis:
• Touch-vänlig Ethiris Client för användning med pekskärm. Lämpar sig alldeles utmärkt tillsammans med Kentimas olika Panel-PC. Funktionen kan också användas för att förbättra användarupplevelsen tillsammans med UHD-skärmar.

• Ett nytt bildobjekt i Ethiris Client som kan användas för att visa olika statiska bilder i klienten. Objektet kan kopplas till en variabel för styrning av synlighet, vilket innebär att man kan lägga flera olika objekt ovanför varandra och styra vilket som för tillfället ska visas som ett slags statusindikering.

• Automatisk inspelning för kameror associerade med händelser och larm gör att man slipper skriva skript för att starta inspelning på kamerorna.