Prestanda i världsklass

Banner för Ethiris VMS 8.0

Med version 8.0 av Ethiris tar vi ett par rejäla kliv i prestanda. Den nya videospelaren i Ethiris Client är upp till 100 gånger snabbare jämfört med föregående versioner och stödjer nu upp till 64 samtidiga kameror. Grundkomponenterna i Ethirissviten (Ethiris Server, Ethiris Client & Ethiris Admin) är nu samtliga 64-bitars applikationer, vilket ger en rad fördelar. Det maximala antalet anslutna kameror på licensnivå Premium har fördubblats till 200. Klientkonfigurationerna hanteras nu av Ethiris Server. Ethiris behörighetssystem har kompletterats med Ethirisanvändare och Ethirisgrupper. Vårt arbete med kamerastöd fortsätter, nu har Ethiris stöd för events via ONVIF och vi har förenklat användningen av UDP-protokollet. Vi har infört ytterligare förbättringar av Ethiris Script med en rad nya möjligheter


Förbättrad prestanda

Ethiris har alltid varit exceptionellt bra på att lagra stora mängder video snabbt och säkert. Vi har nyligen optimerat export av video i Ethiris där den nya exportfunktionen i vissa fall är 1 000 gånger snabbare än föregående versioner.

Nu faller den sista pusselbiten på plats när vi har optimerat videospelaren i Ethiris. Det innebär att uppspelning och att hämta video från Ethiris Server är upp till 100 gånger snabbare jämfört med föregående versioner av Ethiris. Förutom en förbättrad användarupplevelse medger den nya optimeringen också att vi har kunnat öka antalet samtidiga kameror i videospelaren från 16 till 64.

Med Ethiris 8.0 är samtliga tre steg i kedjan; lagra video, hämta/visa inspelad video samt exportera video optimerade och har extremt bra prestanda.
 

64-bitars applikationer
Ethiris Server, Ethiris Admin och Ethiris Client är nu 64-bitars applikationer. Den största fördelen med detta är att applikationerna kan adressera väldigt mycket minne. På så sätt kan Ethiris dra nytta av att man har bestyckat en dator med mycket interminne. Minnet kan användas t ex till prealarmbuffertar i Ethiris Server för att kunna öka prealarmtiden för kamerorna eller för buffring av inspelad video i videospelaren i Ethiris Client för att kunna titta på fler kameror samtidigt. 

Ethiris Admin och Ethiris Client finns fortfarande även i 32-bitars versioner för att man ska kunna köra dessa på 32-bitars operativsystem. Ethiris Server däremot, finns endast som en 64-bitars applikation och kan således endast köra på ett 64-bitars operativsystem. Vi har gjort bedömningen att den absoluta majoriteten av våra kunder idag kör 64-bitars operativsystem.
 
Fler anslutna kameror

I samband med möjligheten att använda mer minne till prealarmbuffertar har vi fördubblat det maximala antalet kameror som kan anslutas till varje Ethiris Server, från 100 till 200 stycken, på licensnivå Premium. Maxantalet anslutna kameror är oförändrat på de lägre licensnivåerna, d v s 20 på Basic, 40 på Extended samt 60 på Advanced.
 

Klientkonfigurationer i Ethiris Server
Från och med version 8 av Ethiris hanteras samtliga klientkonfigurationer av Ethiris Server. Tidigare har varje klientkonfiguration legat i separata klientkonfigurationsfiler utan någon övergripande ordning på filerna. 

Det nya systemet innebär att alla klientkonfigurationer finns samlade i en eller flera Ethiris Server. Varje Ethiris Client kan söka i nätverket efter tillgängliga Ethiris Server och lista aktuella klientkonfigurationer i respektive server. Man kan sätta behörighetskrav på klientkonfigurationer, vilket innebär att en användare måste logga in för att komma åt konfigurationen.

Om man kör ett Ethiris Cluster distribueras klientkonfigurationerna automatiskt mellan servermedlemmarna i klustret. En klient kan ladda sin konfiguration från valfri medlem.
I Ethiris Admin finns nya funktioner för att hantera klientkonfigurationer, som t ex att importera tidigare versioner av klientkonfigurationer eller att kopiera klientkonfigurationer mellan servrar.
 
Native Ethiris användare och grupper

Behörighetssystemet är en viktig del av ett VMS som ofta hanterar känslig information som inte får komma i orätta händer. Ethiris har länge använt sig av Windows behörighetssystem för att säkerställa att informationen i Ethiris förblir skyddad. 

Nu har vi kompletterat detta med Ethiris egna användare och grupper för att förenkla hanteringen i framför allt ett Ethiris Cluster där Ethiris användare och grupper automatiskt synkroniseras inom klustret.

Varje Ethirisanvändare kan läggas till en eller flera grupper. Precis som tidigare kan en grupp kopplas till olika användaroperationer för att styra vem som har tillgång till vad i Ethiris. Nu kan man välja både Windows användargrupper och Ethiris användargrupper för att koppla till användaroperationer.
 

ONVIF Events

Kentima satsar hårt på ONVIF och nu har vi lagt till ytterligare funktionalitet. Kameror med stöd för ONVIF kan skicka notifieringar om olika händelser via så kallade ONVIF Events. Det kan typiskt vara olika typer av analysinformation som t ex LPR (License Plate Recognition) där registreringsnumret kan skickas till Ethiris via ONVIF Events.

Det är ett mycket generellt system där Ethiris inte på förhand behöver veta vad det är för typ av händelser som kameran kan skicka notifieringar om. I Ethiris Script har dels varje kameraobjekt och dels samlingsobjektet ’Cameras’ en händelse som heter ’onEvent’. Denna anropas när en kamera skickar notifieringar via ONVIF Events tillsammans med information om själva händelsen. Denna information kan användas för att vidta olika åtgärder i Ethiris, såsom t ex att starta inspelning eller styra en PTZ-kamera till en viss position.

 

Förenklad användning av UDP

Tidigare har man behövt öppna portar manuellt i en eventuell brandvägg när man kör UDP mot en kamera i Ethiris för att tillåta inkommande UDP-trafik från kameran. Nu försöker Ethiris lösa detta automatiskt med så kallad ”hole punching”. Detta underlättar på flera sätt; dels slipper man öppna portarna manuellt och dels slipper man hålla reda på vilka portar som ska användas av respektive kamera.
 

Skriptförbättringar

Förutom ’onEvent’ så finns en rad andra nyheter i Ethiris Script.

En ny funktion, ’SaveImage’, finns för varje kameraobjekt. Denna används för att spara den senaste bilden som kameran har skickat till Ethiris på disk.

Ett helt nytt ’Date’-objekt har lagts till. Det nya Date-objektet underlättar vid olika hantering av datum som till exempel att lägga till/dra ifrån ett visst antal år/månader/dagar/timmar/minuter/sekunder och/eller millisekunder till ett datum. Objektet innehåller också funktioner för olika datumformattering och hantering av UTC.

En ny händelse, ’onDataChange’, har lagts till globala variabler. Händelsen anropas varje gång som värdet i variabeln förändras.
 

Andra nyheter

Ethiris 8.0 innehåller en helt ny kamerasimulator som kan användas för test och demo. Den nya simulatorn kan hantera både MJPEG, MPEG-4 och H.264. Man kan enkelt skapa sina egna simulatorbildsekvenser genom att exportera video till Ethiris eget exportformat.