Ethiris 9.0 - Ett säkert val

Ethiris VMS 9.0 lansering. Avläsning av registreringsskyltar

I en säkerhetskritisk anläggning är det av största vikt att informationen i anläggningen är skyddad. Detta gäller inte minst video. Med version 9.0 av Ethiris har vi infört möjligheten att kryptera all information som skickas mellan de olika delarna i ett Ethirissystem, hela vägen från kameran till klienten.

En annan viktig funktion i ett säkerhetssystem är att kunna kommunicera med omvärlden. Ethiris har alltid legat långt framme när det gäller kommunikation och nu tar vi ännu ett steg genom att införa stöd för databaskommunikation, vilket innebär att Ethiris kan lagra information till/läsa från databaser.

En otroligt spännande nyhet i Ethiris 9.0 är möjligheten att visa webbsidor direkt i Ethiris Client. Förutom att vilken webbsida som helst kan presenteras så kan man köra WideQuick-projekt via WideQuick Web Client i dylika vyer. Det öppnar upp enorma möjligheter för att skapa riktigt kraftfulla användargränssnitt.
 

Förbättrad säkerhet

I version 9.0 av Ethiris är full kryptering aktiverad som standard. Det innebär att all kommunikation mellan olika Ethiriskomponenter är krypterad. Det gäller Ethiris Server, Ethiris Client, Ethiris Admin, Ethiris Mobile, Ethiris Server OPC Server och Ethiris ActiveX. Även WideQuick från och med version 8.0 använder krypterad kommunikation mot Ethiris Server.

För att öka säkerheten ytterligare har säkerheten vid kommunikation med kameror förbättrats genom stöd för https. Vi har infört stöd för SSL (Secure Socket Layer) för alla typer av TCP/http-lyssnare som finns i Ethiris. Dessutom kan e-post numera skickas från Ethiris via en SMTP-server som kräver SSL.
 

Stöd för databas

Med det nya stödet för databaskommunikation kan Ethiris logga viktig information, som t ex registreringsnummer från en LPR-kamera, direkt i en SQL-databas. Alla de fyra standardiserade databasoperationerna, SELECT, INSERT, UPDATE och DELETE, är tillgängliga. Det innebär att Ethiris även kan läsa information från databaser.

Förutom möjligheten att lagra och läsa information som är specifik för Ethiris så ger databaskommunikation även stora möjligheter till kommunikation med andra typer av system via en databas.
 

Webbläsare i Ethiris Client

En webbläsarfunktion direkt i Ethiris Client ger väldigt stora möjligheter att kommunicera information till operatören. Valfri URL fördefinieras för den kameravy som ska visa webbsidan. Kameravyn kan ingå i valfri klientvy och kan t ex ligga som ett popupfönster som aktiveras vid specifika händelser. Webbsidan kan innehålla instruktioner till operatören om vilka åtgärder som ska vidtas i olika situationer. 

En annan mycket spännande möjlighet är att köra en WideQuick-vy direkt i Ethiris Client genom att använda WideQuicks webbklient. På så sätt kan man t ex skapa ett användargränssnitt för inmatning av värden till Ethiris. Ett exempel där detta kan vara användbart är för att söka efter registreringsnummer som tidigare har loggats av Ethiris i en databas. Det är relativt enkelt att bygga en funktion där tillhörande videoklipp spelas upp automatiskt i Ethiris videospelare.

Utökat kamerastöd

För att kunna erbjuda en säker kommunikation mellan Ethiris Server och kamerorna stödjer Ethiris numera RTSP över HTTPS. Det innebär att all kommunikation mot kamerorna kan krypteras. Detta gäller kameror som ansluts till Ethiris via ONVIF, Generic, Axis (probade kameror) eller Samsung (serierna Q, X och P). 

Ethiris 9.0 innehåller stöd för Samsungs serier Q, X och P inklusive H.265.
 

Rejäl ökning av prestandan

Vi fortsätter vår satsning på ökad prestanda och Ethiris förmåga att utnyttja datorns CPU maximalt. Det gör att Ethiris idag har en prestanda i den absoluta världstoppen.Trots detta har vi lyckats putsa några delar av Ethiris och fått upp prestandan rejält. Det gäller när man har livevisning i flera popupfönster och/eller på flera skärmar då prestandan är kraftigt förbättrad jämfört med tidigare versioner av Ethiris. Även i Ethiris ActiveX-kontroll har livebildsprestandan förbättrats kraftigt.

I Ethiris Client har vi infört en möjlighet att båda minska och öka uppdateringsfrekvensen av livebildsvisning jämfört med den tidigare fasta uppdateringsfrekvensen. Det innebär t ex att man kan visa livebilder med mycket hög bildfrekvens (> 60 fps) under förutsättning att hårdvaran är dimensionerad för att klara detta. Det innebär också att man kan sänka uppdateringsfrekvensen om hårdvaran inte riktigt klarar den aktuella uppgiften att visa livebilder och på så sätt få en jämnare livebildsvisning och därmed en bättre användarupplevelse.
 

Flexiblare behörighet

Som ett led i vår satsning på molntjänster har vi infört nya privilegier för att kunna styra vem som får se systemlarm och kameralarm. På så sätt kan flera kunder dela på en Ethiris Server och respektive kund ser bara information om sina egna kameror. Det här gör att Ethiris lämpar sig alldeles utmärkt att använda som en molntjänst.
Ethiris Mobile har fått ett nytt privilegie så man kan styra vem som får tillgång till kameralistan i Ethiris Mobile. Privilegiet styr även möjligheten att swipa mellan olika kameror i mobilen.

Andra nyheter

Det är extremt viktigt i en videoövervakningsanläggning att samtliga klockor i systemet är synkade. Det underlättar enormt mycket om tiden i de olika delarna stämmer överens t ex när man ska granska video från olika kameror.
 
En efterlängtad nyhet är att Ethiris Server numera har en NTP-serverfunktion (Network Time Protocol). Det innebär att Ethiris Server kan agera NTP-server så att andra datorer och enheter, såsom kameror, kan synka sina klockor mot Ethiris Server. 
 
Vårt textobjekt som kan visa olika typer av information i Ethiris Client kan numera ha transparent bakgrund.
 
Ethiris ActiveX control finns nu i både 64-bitars och 32-bitars versioner, vilket innebär att de kan användas i både 32-bitars och 64-bitars system.

 

Läs mer om Ethiris VMS >>