Ethiris VMS 10.2 

Ethiris Video Management Software 10.2

Den nya versionen av Ethiris VMS innehåller spännande och mycket användbara nyheter. Ladda gärna ner vår broschyr som beskriver alla nyheterna i Ethiris VMS 10.2. Nedan följer en kort översikt över det som är nytt.

En stor nyhet är det helt nya stödet för ljud ut från en mikrofon kopplad till Ethiris Client till en eller flera högtalarenheter ute i anläggningen. På så sätt kan en operatör tala ut meddelanden för att till exempel varna obehöriga personer framför kamerorna. Ethiris används i allt större system och vi har därför infört optimeringar i Ethiris Admin för att enklare kunna hantera ett stort antal kameror i konfigurationen.

Vi har vidareutvecklat stödet för 360-kameror och formatet stöds nu även av Ethiris Viewer.

Läs vidare för att få veta mer om dessa och flera andra nyheter i Ethiris 10.2.
 

Ljud
Den helt nya funktionen för ljud i Ethiris ger operatören möjlighet att tala ut till en eller flera högtalarenheter i anläggningen. Operatören talar i en mikrofon som är ansluten till en dator som kör Ethiris Client. I klienten kan man välja att tala ut till en specifik högtalare eller till flera olika på samma gång. Det finns flera olika typer av högtalarenheter som kan användas i det här sammanhanget:
• En högtalare som är inbyggd i eller kopplad till en ONVIF-kamera. 
• En högtalare som är inbyggd i eller kopplad till en Axiskamera. 
• En ren IP-högtalare från Axis som till exempel C3003.

Optimering för stora system
För att underlätta arbetet i system med ett stort antal kameror har vi lagt till en filtreringsfunktion i kameralistan i Ethiris Admin. Med ett aktivt filter visas endast de kameror som passar in på det aktuella filtret så antalet kameror blir hanterbart. Man kan filtrera på kameranamn och/eller kameragrupp.

360 i Ethiris Viewer
Dewarping av 360-kameror är nu möjlig även i Ethiris Viewer. Vid export av en 360-kamera till Ethiris exportformat kommer den kompletta, runda 360-videoströmmen att exporteras. För att kunna spela upp en normal bild i Ethiris Viewer av en sådan exportfil tillhandahåller Ethiris Viewer nu samma möjligheter som finns i Ethiris Client för att dewarpa bilden.

Förbättrat kamerastöd
Ett brett kamerastöd är naturligtvis viktigt för ett VMS. I den nya versionen av Ethiris har vi infört ett antal förbättringar som ökar möjligheten att använda olika typer av kameror tillsammans med Ethiris. Ethiris stödjer nu Chroma QP och B-frames. 

Virtuella kameror

I version 10.0 introducerade vi konceptet virtuella kameror i samband med stödet för 360-kameror. Det har vi nu arbetat vidare med och i den nya versionen av Ethiris kan man skapa virtuella kameror baserade på vilken fast (inte PTZ) kamera som helst, inte bara 360-kameror. Det är naturligtvis mest användbart på högupplösta kameror. En virtuell kamera utgår från en vanlig kamera där man zoomar in en del av en bild och sparar den som en virtuell kamera med ett unikt namn. Den virtuella kameran kan sedan användas precis som en vanlig kamera i olika sammanhang, till exempel i en klientvy i Ethiris Client.

 
Ny kontrollpanel
Vi har moderniserat gränssnittet i Ethiris Client genom en helt ny kontrollpanel som kan visas i kameravyer både i live och i videospelaren. Kontrollpanelen innehåller information om aktuell kamera och knappar för vanliga funktioner. Användaren kan själv bestämma om panelen alltid ska vara framme, döljas automatiskt eller aldrig visas.

Andra nyheter

I en del anläggningar visar man video på en eller flera skärmar som en operatör inte arbetar aktivt med. Då vill man ofta använda så stor del av skärmen som möjligt till video och nu är det enklare än någonsin att åstadkomma i Ethiris. Dels kan man bestämma för en viss klientkonfiguration att den ska köras i fullskärmsläge utan att operatören kan ändra detta, men man kan även låta operatören själv välja om klienten ska köra i fullskärmsläge eller inte.

 

Ladda ner Ethiris VMS broschyr, Nyheter 10.2 >>