NVR-1

Denna NVR passar i små enklare anläggningar. Varje enhet kan ansluta upp till 32 kameror och ha upp till 18 TB intern videolagring.

I större system kan flera NVR-1 användas för att hantera ett stort antal kameror. NVR-1 kan också vara medlem i ett Ethiris Cluster för att skapa redundanta system. Ethiris NVR-1 är anpassad för att köra Ethiris Server.

Produktbild Ethiris NVR 1
12 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR 1
16 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR 1
24 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR 1
32 kanaler

Läs mer