NVR-N

För att kunna välja en optimal hårdvara när man inte behöver intern videolagring har vi tagit fram Ethiris NVR-N. Enheten är anpassad för att köra Ethiris Server med extern videolagring mot en NAS.

Det finns inte plats för videolagringsdiskar internt i enheten. Den har samma prestanda som NVR-2 och kan ansluta upp till 100 kameror per enhet. Vid större antal kameror i anläggningen kan flera enheter samverka och behöver man redundans kan Ethiris NVR-N ingå i ett Ethiris Cluster.

Produktbild Ethiris NVR N
16 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR N
24 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR N
32 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR N
48 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR N
64 kanaler

Läs mer

Produktbild Ethiris NVR N
100 kanaler

Läs mer