Olika systemlösningar för optimal funktion och prestanda

Varje anläggning är unik och ställer olika krav på ett videoövervakningssystem. Genom att kombinera olika modeller av Ethiris NVR och NVC får systemintegratören möjlighet att skapa ett system som uppfyller de varierande krav som finns på videoövervakning i olika anläggningar.

Kentima erbjuder marknaden fyra olika serier av Ethiris NVR: NVR-1, NVR-2 och NVR-N och NVR-C. NVR-1 har möjlighet att ansluta upp till 32 kameror och ett internt lagringsutrymme upp till 18 TB. NVR-2 är betydligt kraftfullare och har högre prestanda med möjlighet att ansluta upp till 100 kameror samt ett internt lagringsutrymme upp till 36 TB. NVR-N är kompakt med hög prestanda men utan intern videolagring eftersom den är avsedd att användas när lagringen av video istället sker på en extern NAS. NVR-C är en kombinerad NVR/NVC för anläggningar som inte kräver att dessa är separata enheter.

Ethiris NVC-1 och NVC-2 är klientdatorer med hög prestanda, utvecklade och optimerade för presentation av video från en eller flera Ethiris NVR. 

Här följer några utvalda exempel på systemlösningar med olika kombinationer av Ethiris NVR, Ethiris NVC och Ethiris NVP:

Mindre ”Allt-i-ett” system
NVR-C passar bra i ett mindre system där man endast vill ha en enhet i videoövervakningssystemet. Ethiris NVR-C är optimerad för att köra både Ethiris Server och Ethiris Client. Till varje NVR-C går det att ansluta upp till 32 kameror och upp till två bildskärmar för visning av live och inspelad video. 
Ethiris NVR/NVC små systemMindre system med separat klient
Eftersom det är lämpligt att placera sin NVR i ett säkert utrymme använder man i det här exemplet en NVR-1 placerad i ett serverrum. Via nätverket ansluter man klienter på önskade arbetsplatser för att visa live och inspelad video. Man väljer valfri klientmodell baserat på vad som passar, t ex en NVC-1 och en NVP-311.
Ethiris NVR/NVC mindre systemMellanstora SYSTEM
I vårt tredje exempel finns det behov av att kunna se videomaterialet på flera olika operatörsplatser. På operatörsplatser där det endast behövs en bildskärm används NVC-1 och finns det behov av två-tre bildskärmar används NVC-2. Både NVC-1 och NVC-2 kan hämta videomaterial från en eller flera NVR. Eftersom anläggningen har fler än 32 kameror används vår videoserver NVR-2 med möjlighet att ta emot information från upp till 100 anslutna kameror. Det finns möjlighet att köra alla NVR-2 som finns på anläggningen som ett Ethiris Cluster. Detta förenklar administration och konfiguration av systemet och ger möjlighet att bygga upp ett redundant system, kräver licensnivå Premium. 

   Ethiris NVR/NVC mellanstora system
Stora redundanta SYSTEM
Det finns egentligen ingen gräns för hur stora system det går att bygga med våra olika NVR och NVC modeller, förutom den bandbredd som finns tillgänglig i nätverket. I det här exemplet ser vi en anläggning med ett större antal NVR-N.

NVR-N har ingen intern lagring eftersom den är avsedda att användas när video lagras externt, t.ex. på en NAS. Alla NVR-N körs som ett stort Ethiris Cluster och därigenom skapas ett redundant system med hög säkerhet och tillförlitlighet. Samtliga NVR-N är dessutom sammankopplade med en större NAS. För att även få redundans på videolagringen har man valt en NAS där man kan köra till exempel RAID-5 eller RAID-6. 

Ethiris Cluster finns tillgängligt i Ethiris VMS licensnivå Premium. Du kan själv bestämma nivån på redundans i systemet genom att köpa nödvändigt antal extra kameralicenser. Om en eller flera servrar i klustret går ner tar resterande servrar automatiskt över de kameror som den havererade servern (servrarna) hanterade. Återstående servrar behöver ha tillräckligt antal kameralicenser för att hantera alla kameror i systemet för att få maximal redundans.
  

  Rack Solutions