Välj rätt Ethiris NVC

Välj rätt Ethiris NVC

Ethiris NVC-1 och NVC-2 är klientdatorer med hög prestanda, utvecklade för att anslutas till en eller flera Ethiris NVR. Samtliga NVC är anpassade för Ethiris Client och optimerade för att klarar av att visa högupplöst video från dagens moderna övervakningskameror. Både NVR-1 och NVR-2 har möjligt att visa ett stort antal bilder/sekund, därigenom uppnås ett verkligt flyt i visningen av video och användaren får en upplevelse utöver det vanliga.

Systemintegratören sparar mycket tid genom att NVC-1 och NVC-2 har en väl definierad prestanda och innehåller den förinstallerade Ethiris Client. Förutom klientdatorerna NVC-1 och NVC-2 kan även videoservern NVR-C användas som klientdator.
 
NVC-1 är avsedd att användas när man har behov av att visa video på endast en bildskärm. Vill man visa video på två eller tre bildskärmar väljer man en NVC-2. Vill  man använda en enhet som innehåller både Ethiris Server och Ethiris Client väljer man NVR-C.
 
Samtliga modeller väljs med antingen i5- eller i7-processor beroende på antalet bildskärmar man vill koppla till enheten samt hur många kameror man vill kunna visa på respektive bildskärm.
Antal skärmaR
Följande tabell beskriver vilka modeller som är tillgängliga beroende på önskat antal skärmar som ska kopplas till enheten:

Klicka på tabellen för att förstora den. 
 
 Ethiris NVC
 
Både server och klient
Om man vill köra både Ethiris Server och Ethris Client i samma enhet ska man välja Ethiris NVR-C.
Antal kameror per skärm
NVC-1 har ett grafikkort integrerat på moderkortet medan NVC-2 och NVR-C har ett separat grafikkort som ger förbättrad prestanda, framför allt, när mer än en skärm är ansluten till enheten.
 
För att underlätta valet av NVC har vi gjort omfattande tester med varierande antal skärmar och antal kameror som visas på respektive skärm. I våra tester har vi enbart använt högupplösta kameror med Full HD-upplösning (1920 x 1080), H.264, 25 fps med en bandbredd på 2,5 Mbit/s för respektive kamera. När det gäller videoservern NVR-C har vi samtidigt haft 32 kameror av samma typ anslutna och kört både motion detection och kontinuerlig inspelning på samtliga kameror.
 
Följande tabeller ger en uppfattning om förväntat antal samtidiga kameror som respektive NVC kan visa på varje inkopplad bildskärm:


  Klicka på tabellen för att förstora den.
 
Välj rätt Ethiris NVC