Välj rätt Ethiris NVR

Välj rätt Ethiris NVR

För att täcka in varierande behov och krav som finns på videoövervakning i olika anläggningar finns Ethiris NVR i flera olika utföranden och serier: NVR-1, NVR-2 och NVR-N och NVR-C.

Inom varje NVR-serie går det att välja mellan tre olika licensnivåer med olika grad av funktionalitet. Det finns också möjlighet att välja antalet kanaler, d.v.s. kamera-licenser. Beroende på antalet anslutna kameror och övriga krav på prestanda finns NVR-2, NVR-N och NVR-C med olika processoralternativ.


Till NVR-1 och NVR-C finns det möjlighet att välja upp till 18 TB intern videolagring och NVR-2 upp till 36 TB intern videolagring per enhet, dessutom kan man välja till 5 års fria uppdateringar av mjukvaran. Ethiris NVR-N är avsedd att anslutas till extern lagringsenhet, som till exempel en NAS, som i sin tur kan sättas upp som ett redundant RAID-system.

 
Antal kanaler:
 
NVR modeller - antal kanaler

* Kolumnen ”0” är till för anläggningar där det redan finns en Ethirislicens, men där man vill byta ut befintlig serverdator mot en Ethiris NVR. Då kan man flytta över befintlig licens.
 
Det är naturligtvis viktigt att välja en modell som både klarar det antal kameror anläggningen har just nu, men även ta hän-syn till en eventuell utökning av antal kameror i framtiden. Självklart kan man alltid lägga till fler enheter vid utbyggnad av en anläggning, men det är oftast ekonomiskt fördelaktigt att välja en tillräckligt kraftfull NVR redan från början.


Licensnivå

Ethiris VMS finns i flera olika licensnivåer. Ethiris NVR finns tillgänglig i följande av dessa.
 
Ethiris Extended
Ethiris Extended inkluderar alla standardfunktioner som du kan förvänta dig av en modern videoövervakningsmjukvara, så som rörelsedetektering, schema, e-post och SMS, PTZ, obegränsad lagring, stöd för megapixel-kameror, skript, ljud ut, dubbla videoströmmar och mycket mer.

Ethiris Advanced
På nivån Advanced får du också tillgång till funktioner som fler lagringsenheter, auktorisation, ljud in, audit trail (spårning) och fjärrstyrning av Ethiris Client via skript.

Ethiris Premium
På nivån Premium får du tillgång till Ethiris Cluster, kryptering av video och datalagring, flytande kameralicenser och stöd för GigE -kameror. 

Ethiris Universal
Universal är en prenumerationsbaserad licens med en månadskostnad. Användaren kan sätta funktionsnivå, optioner och antal kameror när som helst direkt i Ethiris Admin. Månadsavgiften baseras på vad som använts under respektive månad.


Videolagring
Du kan välja mellan två olika typer av hårddiskar. 
 
AV-diskar  
AV-diskar är optimerade för att hantera stora block av sekventiellt lagrad data, som inspelad video från Ethiris. De är även byggda för kontinuerlig drift i övervaknings- och säkerhetssystem av högsta kvalitet.
 

Enterprise
Enterprisediskar är också byggda för kontinuerlig drift. De har en ännu högre tolerans för interna delar, vibrationer och värme. De hanterar felaktiga sektorer betydligt mer effektivt jämfört med konsumentdiskar.

Diskstorlek
Det finns en hel del olika alternativ av val för intern videolagring i de olika NVR-modellerna.

 
NVR/NVC Tabell för lagring

   * Alternativet ”Ingen disk” är till för anläggningar där man lagrar video i en extern NAS eller helt enkelt inte har behov av videolagring. Samtliga modeller kan väljas utan intern videodisk.

** Ethiris NVR-N är avsedd att anslutas till extern lagringsenhet, som till exempel en NAS, som i sin tur kan sättas upp som ett redundant RAID-system.
 

Ethiris NVR - Framtidssäkert val med uppgraderingsmöjligheter
Ganska ofta förändras kraven för ett system. Med Ethiris NVR kan du uppdatera till nya versioner, uppgradera till en högre licensnivå och utöka systemet med fler kameror.  Du kan välja Ethiris NVR med fem års fria uppdateringar. Det är ett bekvämt sätt att säkerställa att du alltid har tillgång till den senaste versionen av Ethiris.  Du kan lägga till upp till det maximala antalet kameror för respektive modell oavsett hur många kameror ditt ursprungssystem hade.