Success Stories 

Tillsammans med våra samarbetspartners tar vi fram success stories över framgångsrika projekt som våra partner har genomfört med produkter från Kentima.

Våra produkter finns installerade inom ett stort antal branscher över hela världen; köpcentrum, gruvor, processindustri, fastigheter, sportarenor, tillverkningsindustri, butiker, flygplatser, maskinstyrning, järnvägsstationer och sjukhus. Här kan ni läsa mer om några av alla våra framgångsrika projekt.


Automations Teknik i Lidköping AB Kentima WideQuick SCADA OE511 Benders Sverige AB
WideQuick SCADA övervakar betongtillverkning

Med WideQuick SCADA från Kentima skapades en flexibel och framtidssäker systemlösning.

Läs mer >>

Feralco Nordic AB Kentima WideQuick
WideQuick HMI/SCADA övervakar kemisk produktion

WideQuick HMI/SCADA används idag för att övervaka och styra Feralcos kemikalieproduktion.

Läs mer >>

Kentimas success story Chemical Equipment
WideQuick övervakar mobila vattenreningsverk

Chemical Equipment Scandinavia AB kan smidigt och enkelt styra, övervaka och logga värden från sina mobila reningsanläggningar med hjälp av WideQuick HMI Panel.

Läs mer >>

Modern Styrtekniks bild med skärm
WideQuick HMI/SCADA - Fastighetsautomation

När Modern Styrteknik fick uppdraget att leverera styr- och övervakningsutrustning till fastigheten Kvarteret Planen 4 i Solna föll valet på en WideQuick HMI Panel 15,6" från Kentima.

Läs mer >>

WideQuick HMI/SCADA - Flygplatsbelysning

ADB Safegate har utvecklat en unik HMI-plattform där applikationen är baserad på WideQuick HMI/SCADA från Kentima.

Läs mer >>

Tetra Pak
Tetra Pak gör säker entré med Ethiris VMS

Genom att använda Ethiris Video Management Software har Tetra Pak full kontroll på vem som släpps in och ut ur sina anläggningar.

Läs mer >>

Arlanda Express
Med Ethiris VMS och WideQuick PSIM går det som på räls för Arlanda Express

All videoövervakning hos A-Train, som driver den så kallade Arlandabanan och snabbtågstrafiken, hanteras av Ethiris VMS tillsammans med närmare 100 kameror runt om i anläggningarna.

Läs mer >>

Ett rent nöje med industridatorn OE619 från Kentima

På Angered Arena kan man med hjälp av Kentimas industridator OE619 styra, inte enbart bassängerna, utan även systemet som övervakar kemikalie- och energiförbrukningen.

Läs mer >>

Den Norske Opera og Ballett
Ethiris gör att övervakningen går som en dans på Den Norske Opera & Ballett

Med Kentimas mjukvara Ethiris Video Management Software kan Den Norske Opera & Ballett övervaka området både innanför operans väggar och runtomkring byggnaden.

Läs mer >>

Ethiris Secures Transports For DSV in Landskrona
Ethiris säkrar transporterna för DSV i Landskrona

Med Kentimas överordnade mjukvara för videoövervakning har DSV i Landskrona full kontroll över alla sina transporter och det stora antalet lastningar som sker.

Läs mer >>