Success Stories 

Tillsammans med våra samarbetspartners tar vi fram success stories över framgångsrika projekt som våra partner har genomfört med produkter från Kentima.

Våra produkter finns installerade inom ett stort antal branscher över hela världen; köpcentrum, gruvor, processindustri, fastigheter, sportarenor, tillverkningsindustri, butiker, flygplatser, maskinstyrning, järnvägsstationer och sjukhus. Här kan ni läsa mer om några av alla våra framgångsrika projekt.


Tetra Pak
Tetra Pak gör säker entré med Ethiris VMS

Genom att använda Ethiris Video Management Software har Tetra Pak full kontroll på vem som släpps in och ut ur sina anläggningar.

Läs mer >>

Arlanda Express
Med Ethiris VMS och WideQuick PSIM går det som på räls för Arlanda Express

All videoövervakning hos A-Train, som driver den så kallade Arlandabanan och snabbtågstrafiken, hanteras av Ethiris VMS tillsammans med närmare 100 kameror runt om i anläggningarna.

Läs mer >>

Ett rent nöje med industridatorn OE619 från Kentima

På Angered Arena kan man med hjälp av Kentimas industridator OE619 styra, inte enbart bassängerna, utan även systemet som övervakar kemikalie- och energiförbrukningen.

Läs mer >>

Den Norske Opera og Ballett
Ethiris gör att övervakningen går som en dans på Den Norske Opera & Ballett

Med Kentimas mjukvara Ethiris Video Management Software kan Den Norske Opera & Ballett övervaka området både innanför operans väggar och runtomkring byggnaden.

Läs mer >>

Ethiris Secures Transports For DSV in Landskrona
Ethiris säkrar transporterna för DSV i Landskrona

Med Kentimas överordnade mjukvara för videoövervakning har DSV i Landskrona full kontroll över alla sina transporter och det stora antalet lastningar som sker.

Läs mer >>

Pure Water Scandinavia
WideQuick övervakar och loggar Sveriges renvatten

Operatörspanelen WideQuick HMI Panel från Kentima var det självklara valet för Pure Water Scandinavias övervakning och händelseloggning av framställning av renvatten.

Läs mer >>

Safe Learning Environment with Ethiris
Trygg universitetsmiljö med Ethiris

Med Ethiris säkrar Umeå universitet en trygg arbets- och studiemiljö för sina 4 300 anställda och 34 000 studenter från hela världen.

Läs mer >>

Flexibility with WideQuick at Göteborgs Kex
Flexibilitet i fokus hos Nordens största kextillverkare

Med Kentimas mjukvara WideQuick har Göteborgs Kex skapat enkelhet, flexibilitet och inte minst mobilitet i produktionen.

Läs mer >>

Ethiris övervakar produktionen i Sapas anläggningar

För att effektivisera produktionen och förenkla övervakningen installerade man Ethiris som smidigt kunde integreras  i anläggningen.

Läs mer >>

Kentima Ensures Safety at the Shopping Centre Emporia
Kentima tryggar din säkerhet på köpcentrat Emporia

Vid valet av ett effektivt och användarvänligt övervakningssystem för ett av Skandinaviens största köpcentrum var Ethiris det självklara valet.

Läs mer >>