WideQuick BMS/HVAC - ett energieffektivt alternativ

Gällivare is- och evenemangsarena

Projektet som Nordkonsult El & Automation i Luleå AB har levererat till Gällivares nya is- och evenemangsarena omfattar 4 stycken apparatskåp, samtliga innehåller en WideQuick HMI Panel H516H från Kentima. Målet är att arenan ska bli Sveriges mest energieffektiva och moderna isarena.

Nordkonsult erbjuder en rad tjänster inom industri- och tekniksektorn. Bland annat erbjuder de; industri- och fastighetsautomation, maskinkonstruktion och projektering, elinstallation för industri och fastighet och mycket mer.
När Nordkonsult lämnade in sitt anbud till byggaren NYAB gällande den nya arenans ventilation, värme och värmeåtervinningssystem föll valet återigen på Kentimas HMI-produkter med WideQuick HVAC fastighetskoncept.

Gällivares nya is- och evenemangsarena är framförallt designad för isaktiviteter som till exempel hockey, curling och konståkning men har en flexibel utformning för att kunna användas till fler ändamål. Målet är att byggnaden ska bli en av Sveriges mest energieffektiva och moderna isarenor. Den nya arena tar normalt in 600 sittande åskådare. Vid konserter, mässor och liknande arrangemang har den en publikkapacitet på som mest 1 800 åskådare.


”Vi jobbar snabbt och effektivt med Kentimas genomtänkta HMI-produkter. Våra kunder har hittills varit väldigt nöjda med resultatet”, säger Ove Segerlund, Gruppchef,  Nordkonsult El & Automation i Luleå AB.


 
Att som i Gällivare använda koldioxid som köldmedium innebär visserligen en något högre investeringskostnad – men ger samtidigt betydligt lägre driftskostnader. Detta istället för ammoniak, som merparten av landets befintliga ishallar annars använder.
Kompressorer och ismaskiner är valda utifrån stränga energieffektiva krav. Det uttalade målet är att Gällivares nya is- och evenemangsarena ska bli den mest energieffektiva svenska anläggningen i sitt slag.


”Kentimas paneler är mycket tillförlitliga och vi har fått ett användarvänligt och driftsäkert system som effektivt övervakar anläggningen”, säger Ove Lindblom, Projektledare på
TOP bostäder AB.


Det kommunala fastighetsbolaget TOP bostäder AB ansvarar för all drift och underhåll av den nya arenan. Installationen omfattar 4 stycken apparatskåp. Samtliga skåp har en WideQuick HMI Panel H516H som kommunicerar med SAIA PLC via Modbus TCP.  PLC:erna styr 2 stycken Fläkt Woods ventilationsaggregat via Modbus TCP. Anläggningen styr värme, ventilation och värmeåtervinning i hela arenan, inklusive kontor och ishall.

WideQuick HVAC levereras med ett stort antal färdiga popup-fönster. Samtliga popup-fönster är objektorienterade arbetsvyer, vilket betyder att innehållet anpassas dynamiskt efter valt objekt, exempelvis givare eller fläkt. WideQuick anpassar automatiskt popup-fönstret beroende på de variablerna som är definierade för objektet samt operatörens behörighet. För systemintegratören betyder detta att utvecklingstiden minimeras och operatören kan med ett klick få tillgång till relevant behörighetsanpassad information. 

Enkelt uttryckt - ett intuitivt sätt att presentera rätt information för rätt användare.Ladda ner success story (pdf) >>