Hamnen övervakas med Ethiris NVR-N Rack Solutions

Helsingborgs Hamn AB

Helsingborgs Hamn AB har valt Ethiris NVR-N Rack Solutions för att tillgodose sitt behov av en komplett lösning för videoövervakning. Med redundans för både servrar och videolagring tillsammans med en kraftfull UPS sker övervakningen, av en av Sveriges viktigaste knutpunkter för import och export, med högsta möjliga tillförlitlighet.


Projektet har genomförts och driftsatts av TeleCompagniet i Helsingborg AB, som erbjuder kundanpassade lösningar inom telefoni, larm, datanät, passersystem och kameraövervakning.

Uppdraget som TeleCompagniet fått av Helsingborgs Hamn AB gick ut på att hitta en lösning som kunde tillgodose behovet av en effektiv och tillförlitlig övervakning av hamnen. Det var viktigt att hitta en mångsidig, flexibel mjukvara som kunde integreras med andra system och där det var möjligt att koppla in kameror av olika fabrikat. Det var också viktigt för Helsingborgs Hamn att hitta en hållbar helhetslösning. Ethiris NVR-N Rack Solutions från Kentima uppfyllde alla dessa krav och därigenom föll samtliga pusselbitar på plats. 

Kentima har under lång tid samarbetat med TeleCompagniet som har installerat ett stort antal anläggningar med Ethiris. Kentima vidareutvecklar kontinuerligt Ethiris så att produkten ständigt ska ligga i den tekniska framkant som säkerhetsmarknaden kräver.

”En produkt som är i ständig utveckling kräver också en fungerande support och här spelar närheten till utvecklingsteamet en stor roll i den support som Kentima ger”, säger Janne Bernsmark, ägare och ansvarig tekniker, TeleCompagniet i Helsingborg AB.
 

Helsingborgs hamn består av tre hamnar: Nord-, Väst- och Sydhamnen. Det är en av Sveriges viktigaste knutpunkter för import och export, med en årlig godshantering på mer
än 8 miljoner ton. Nordhamnen är direkt synlig och tillgänglig från den centrala stadskärnan med intensiv färjetrafik till och från Helsingör i Danmark.

”Viktigast var att hitta en mångsidig, flexibel och användarvänlig mjukvara där det var möjligt att koppla in kameror av olika fabrikat, säger Regina Högberg, Säkerhetssamordnare/rådgivare,  Helsingborgs Hamn AB.

Systemet i hamnen är av en komplett mellanstor racklösning från Kentima. Den består av tre NVR-N i7 med vardera 48 ch Ethiris Premium inkl. 5 års fria uppdateringar, NAS för videolagring, Switch, Power Supply samt en UPS. Anläggningen är dimensionerad för 96 kameror med en redundant server och redundant lagring. Klusterfunktion med redundans innebär att om en server skulle gå ner tar övriga aktiva servrar direkt över alla uppgifter som den felande servern skulle hanterat, utan att information går förlorad.

”Ethiris funktioner som redundans och kryptering av information skapar tillsammans med en komplett racklösning ett säkert och tillförlitligt system, fortsätter Janne.

Utöver standardracklösningen används en expansionsenhet till NAS:en med ytterligare fyra diskplatser för totalt 12 diskplatser. Dessa är bestyckade med 12 TB-diskar i en RAID6-konfiguration för totalt drygt 100 TB disklagring. RAID6 innebär att två diskar kan gå sönder utan att man tappar någon information. Diskarna kan bytas under drift, så kallad ”Hot swap”.


Ladda ner success story (pdf) >>