WideQuick BMS Basic

Målsättning: Efter avslutad kurs kan deltagarna använda WideQuick för att effektivt skapa projekt inom fastighetsautomation.

Längd: 2 dagar.

Förkunskaper: Grundläggande kunskap om HMI/SCADA-system. 

Målgrupp: Främst systemintegratörer men även slutanvändare och beslutsfattare som arbetar med HMI- och SCADA-projekt inom fastighetsbranschen.

Kursens innehåll:Deltagarna får grundläggande färdigheter att använda och konfigurera WideQuick BMS. Utbildningen ger deltagarna god kunskap om WideQuick Designer och hur man använder utvecklingsverktyget för att snabbt och effektivt ta fram HMI/SCADA-applikationer inom fastighetsautomation. Utbildningen använder sig av WideQuick BMS och dess omfattande objektsbibliotek för fastighetsautomation. Kursen förklarar också hur man förändrar befintliga objekt samt skapar och konfigurerar nya egna objekt till objektsbiblioteket. Efter avslutad kurs kan deltagarna använda WideQuick BMS för att snabbt och enkelt skapa projekt inom fastighetsautomation.


Utbildningsform: Efter genomgång gör deltagarna övningar enligt utbildningsmaterialet med stöd av kursledaren.

Pärmar utbildningen WideQuick Building Automation

 Aktuella utbildningsdatum hittar du via länken i menyn till vänster.

Vid frågor eller anmälan till våra kurser är du välkommen att kontakta oss via mail order@kentima.com eller ring vår växel på 046-25 30 40.