WideQuick BMS SCADA

Målsättning:  Efter avslutad kurs kan deltagarna konfigurera WideQuick BMS SCADA utefter kundspecifika önskemål för att skapa ett överordnat system inom fastighetsautomation.

Längd: 1 dag.

Förkunskaper: Grundläggande kunskap om HMI/SCADA-system och Modbus. Genomförd utbildning i WideQuick BMS Basic med BMS version 8.0, alternativt arbetat med WideQuick BMS version 8.0 i ett antal projekt.

Målgrupp: Främst systemintegratörer som arbetar med HMI- och SCADA-projekt inom fastighetsbranschen.

Kursens innehåll: Deltagarna får grundläggande färdigheter att använda och konfigurera WideQuick BMS SCADA för att bygga ett centralt övervakningssystem för flera fastigheter. Utbildningen ger deltagaren goda kunskaper om hur man använder WideQuick Designer för att konfigurera en systemarkitektur med inbäddade system samt fjärrsystem. Deltagaren kommer även få färdigheter i hur man på effektivaste vis byter namn på existerande system, skapar egna widgets samt hur man arbetar med de fördefinierade rapportmallarna i rapportverktyget för att skapa exempelvis energirapporter.


Utbildningsform:  Efter genomgång gör deltagarna övningar enligt utbildningsmaterialet med stöd av kursledaren.

Pärmar utbildningen WideQuick Building Automation

 Aktuella utbildningsdatum hittar du via länken i menyn till vänster.

Vid frågor eller anmälan till våra kurser är du välkommen att kontakta oss via mail order@kentima.com eller ring vår växel på 046-25 30 40.